Program a střípky ze zasedání 26.9.2013

Zasedání začalo v chladem prolezlé místnosti. Zastupitele po třech měsících čekalo celkem 8 plus jeden doplněný bod jednání. Starosta začal rekapitulací zápisu z minulého zasedání po němž následovalo schválení zápisu bez připomínek.

 

Na úvod byl dán prostor na podněty občanům. První se ptal pan Baťcha pana Jecha zda by se Světice mohli podílet na zpevnění cesty u hřbitova. Podstatou není ani tak příspěvek, jako spíš to, aby se u hřbitova konečně nechodilo v blátě. Je to přetrvávající problém, na který neustále upozorňuje. Starosta projedná se starostou Světic Broukalem příspěvek na vyštěrkování cesty u hřbitova, ale do to fyzicky udělá, zůstalo ve hvězdách.

 

Druhý dotaz pana Baťchy směřoval k situaci ohledně přidělené dotace na úpravu návsi. Přijde mu, že tak nějak spíme. Byl zastupiteli ubezpečen, že do konce roku budou vydány podmínky a vybrán zhotovitel, na jaře by se rekonstrukce návsi měla započít.

 

Bude kanalizace? Ano, příslib již máme, musíme splnit podmínku výběru zhotovitele, abychom mohli získat dotaci 91 mil. CZK. Podmínky se připravují, musí se dělat předběžná oznámení apod. Protože z obecního pak budeme splácet dalších 20 milionů, nevybere-li se levnější dodavatel, tak si ani neškrtneme s dalšími výdaji, upozornil Jaromír Jech. "V dubnu by se mohla začít dělat," uvedl na konec starosta.

 

Orpavdu pěknou slovní přestřelkou byl následující "souboj". V něm vystoupil nový nájemce Bistra u Hastrmana pan Matějíček. Zastupitelům přednesl problém s tím, že některé věci řečené v jeho návrhu, zejména úprava prostor pro splnění hygienických podmínek, nejsou ze strany obce plněny.  Starosta obce tyto úpravy několikrát novému nájemci dle jeho slov přislíbil. Již více než čtyři měsíce uhání pana starostu telefonicky či emailem a přitom nedostal ani odpověď na své dotazy.

Prakticky se tak stará o majetek obce, musel budovu obce na své náklady i upravit, zejména při povodních.  

 

Starosta se omluvil, že neodpovídal (nic nového), ale argumentoval hned tím, že nebyly předloženy žádné konkrétní požadavky. Nový nájemce okamžitě kontroval, že písemně tyto požadavky předložil, vč. požadavků na opravu poničeného zařízení, úklid. "Obec zaplatila materiál" odvětil starosta, "práce obec neplatí". 

 

"Vy jste mi nasliboval hory-doly" odmítl argumenty nájemce Matějíček, "Již vám nevěřím, jasně jsme se spolu na některých věcech dohodli a vy jste je nesplnil". Celkově to vyústilo v přestřelku jak na paintballovém hřišti občas zpestřený pěkně peprnými kuličkami. Evidentně běžný občan narazil na bohužel běžné fungování našeho úřadu bez ohledu na to, kde vlastně leží pravda. Mimochodem k té jsme se pořádně nedostali. Jestli mě někdy mrzelo, že nemám s sebou video, bylo to právě dnes. Vychutnali byste si tvrdý náraz na starostovu zeď, který evidentně přislíbil jakýsi dodatek ke smlouvě, pod kterým si však každý ze zúčastněných představoval něco jiného. To vše v kontrastu s tím, že zastupitelstvo o tom celém vlastně nic neví a nezná ani záměr zaslaný pronajímatelem ani obsah smlouvy vyhotované starostou.

 

V zásadě šlo o odvoz odpadu, který má platit obec. Milan Šafránek zrekapituloval řešení, kdy obec zaplatí odvoz odpadu, práci do toho vloží nájemce. Pan Matějíček byl na chvíli spokojen, protože dostal odpověď i částečně rozumné řešení. Starosta moc nepochopil, že šlo hlavně o to s občany férově komunikovat, nenechávat věci ležet. To bychom ale museli mít starostování na plný úvazek, který má na tyto věci čas. Po hbitém a důrazném odchodu pana Matějíčka starosta ještě upřesňoval informace k pronájmu bistra. Nic však již nevypláchlo nepříjemnou pachuť toho, že "nebylo s panem Matějíčkem komunikováno jak mělo ze stran úřadu být", jak to celé trefně uzavřel Mirek Hofman. Celá diskuze trvala téměř celou hodinu.

 

 

Rozpočtové opatření z roku 2013

V rámci tohoto jinak ne zcela zajímavého bodu pro veřejnost (nicméně pozornému pozorovateli by neuniklo, že se nám zvýšil schodek rozpočtu, jež by měl již jako obvykle krytý prodejem ING podílových listů) bylo zastupiteli VPV upozorněno na dezolátní stav mostku v Menčicích. Pokud na jaře budou finance, mohlo by se s tím pohnout kupředu. Současně se projednávalo, bez výraznějšího výsledku, i to, že parkovat by občané měli na svých pozemcích, nikoliv na obecních cestách. 

 

Darování vodovodního řadu

V obci existuje vodovodní řad na pozemcích 945/6 a 947/19, který nebyl povolen. Firma Ingestin jej však navzdory tomu vystavěla a opět dodatečně požádala o kolaudaci. Stavba byla následně překvapivě schválena, nyní má obec vodovod převzít jako dar, jehož výše byla vyčíslena na cca 350 tis. a následně jej zřejmě převést do majetku I.T.V. Nikdo se po detailech nepídil, tedy ani je nepředkládám. Darovací daň obec neplatí. Zastupitelstvo tedy schválilo převzetí vodovodu.

 

Prodej pozemků z vlastnictví obce.

V červnu byl schválen prodej pozemků v Menčicích z vlastnictví obce. Pan Josef Rytíř, majitel chaty na tomto pozemku, se jako jediný přihlásil do vyhlášeného řízení, cenu však nenabídl. Cena byla starostou navržena na 246 Kč/m2.  Celková cena se tak pohybuje okolo 50tis. Kč. Jaromír Jech se ptal po bližších informacích. Zejména s ohledem na to, že se jedná o pozemek, kde lze stavět, byť pouze rekreační zařízení, se mu zdála cena jako podhodnocená. Za vybrané peníze navrhuje pak udělat v Menčicích další část silnice.

Milan Šafránek chtěl nechat udělat tržní odhad. Nakonec byl schválen pozměňující návrh Mirka Hofmana, aby se pozemek prodával z majetku obce v hodnotě min. 500 Kč/m2 neb ceny pozemků v obci jsou v tržní hodnotě vyšší . "Nestahuj trenky dřív, než přijde brod" namítl Mirek Hofman starostovi, když se začal obávat toho jestli a co když a asi a kdyby.

 

Zastupitelé dále jednali o prodeji pozemků na rozhraní katastrálního území Světice/Všestary. Tam jsou naproti benzínové stanici pozemky o celkové výměře přes 2.700 m2 477/1, 477/2, 477/3, 477/4, 477/5 vedené jako trvalé travní porosty. Již nyní má o pozemky zájem pan Jonák, který má v sousedství podnikání a chce je k tomu účelu používat. Záměr prodeje tedy bude zveřejněn a zastupitelé uvidí, kdo se další přihlásí.

 

Stavební úpravy a přístavba MŠ - financování

Starosta informoval, že Regionální rada soudružnosti zveřejnila výzvu, kde bylo možné získat max. dotaci 20 mil. Tuto výzvu však úřad regionální rady soudružnosti následně zrušila neboť současná vláda ČR dala pokyn, aby se prostředky vrátili zpět na ROP severozápad. Tím pádem zatím nemáme na dohled žádnou dotaci na financování přístavby mateřské školy. 

 

Zveřejnění pronájmu budovy bývalé školy

Budova č.p.15 na pozemku 19/2, kde sídlila firma Jikra paní Kratochvílové, je od dubna uzavřená. Minule byla jmenována pracovní skupina, která objekt prohlédla a měla navrhnout jeho další využití. Starosta konstatoval, že podnikání spíše umírá, než se rozvíjí a je jasné, že ji musíme zajistit na zimu. Zastupitelstvo čeká na zájemce, který by si prostory pronajal. Zatím není na obzoru, proto bude zveřejněn záměr na pronájem. Vtipně bylo Milanem Šafránkem poznamenáno, že by se tam mohl přestěhovat obecní úřad. "Prostory jsou na to velkorysejší a zima je tam stejná", doplnil.

 

Nákup pozemku do majetku obce

Čerpací stanice odpadních vod, která pojme kanalizaci z cca 160 domů by měla stát na části pozemku 619/19. V roce 2006 schválilo zastupitelstvo pozemku do majetku současného zastupitele Nesvorného (smlouva byla uzavřena až v roce 2013). S kupujícím bylo domluveno, že buď zřídí věcné břemeno na pozemku nebo nutnou část daruje obci. Geodet zjistil nezbytnou plochu k nákupu pro výstavbu čerpačky a ochranného valu.

Pan Nesvorný musel požádat zastupitelstvo o to, jestli smí/nesmí hlasovat, neb by z výsledku hlasování mohl mít prospěch. Zastupitelé jej vyloučili a následně návrh nákupu pozemku za cenu 80 Kč/m2, což je cena, za kterou se pozemek prodal, schválili.

 

Finanční podpora Mateřskému centru Lodička

MC centrum Lodička ve Strančicích požádalo obec o poskytnutí daru v hodnotě 3.000 pro účely odměn na dětské akce, které provozují. Dar bude použit pro připravovanou akci Jablečné slavnosti, festival řemesel a Strančicko-Všestarské drakiády. Drakiáda se koná příští sobotu 5.10. Dar byl schválen, děti se můžou těšit.

 

Stavba objektu s jednou bytovou jednotkou na parcele 619/19

Souhlas s umístěním domku byl schválen na minulém zasedání. Pan Nesvorný chce na pozemku postavit dřevostavbu. Pan Vydra, který sice již tradičně na zasedání chyběl, k projektu napsal doporučení stavbu schválit. Zastupitelé prostudovali zevrubně projektovou dokumentaci, potvrdili, že není důvod vyloučit zastupitele Nesvorného z hlasování, neboť souhlas s umístěním domku byl dán již na minulém zasedání, a odsouhlasili tímto poslední bod programu.  

 

Zasedání promrzlých zastupitelů, protkané mnohými vtipnými hláškami Jaromíra Jecha i několika žhavými chvilkami, skončilo chvíli před desátou večerní. Tentokrát o vtipné i napínavé chvíle nebyla skutečně nouze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.