Starosta svojí nečiností způsobil devastaci zahrad, připravuje se žaloba

Zahrady pustošené miliony semen bodláků, trávníky pokryté bílou vrstvou chmýří, záhony zničené. Každý den je v dnešních dnech část obce Všestar doslova bombardována odkvetlými bodláky a jinými plevely. Několikrát upozorňovaný staosta obce Antonín Trojánek zaujal k celé věci postoj nečinnosti. Ačkoliv má v rukou nástroje, které mohl použít, nepoužil. Opět pusa plná slov, skutky žádné. 

Starosta obce na základě několikeré výzvy občanů měl odeslat dopisy majitelům neudržovaných pozemků, dát podněty na Ochranu životního prostředí do Říčan a případně zajistit posekání pozemků ve spolupráci s hasiči Všestary. Ani k jednomu kroku nedošlo a proto se situace vyhrotila a majitelé některých pozemků nyní trpí. A nejde jen o psychyckou újmu, náklady na odplevelení zahrad a záhonů, je-li to vůbec někdy možné, dosahují desítky tisíc korun na každodení úklid, vysbírání, odplevelení, ruční pletí. Ráno-večer-ráno-večer-ráno-večer-ráno-večer.....Všemu napomáhá otočený směr větru. 

 

 Mezi problémové a trvale neudržované pozemky patří: pozemky paní Vojtíškové 611/3 a 611/1, Kindermannové Blanky a Nejmana Václava (611/2), pozemky patřící společnosti I.Q.Trust a další. A to se jedná o majitele, za kterými starosta neustále stojí a jde jim doslova na ruku. Proč? A kde máme hasiče, aby ve chvíli, kdy je část obce doslova utopena v bodlácích, tak zasáhli a pozemky posekali? Nemají právě oni ve stanovách ochranu majetku spoluobčanů? To čekají jen na požár, aby mohli "vyjet"? Proč nezasáhli členové komise pro vzhled obce?

Není divu, že majitelům okolních udržovaných pozemků došla trpělivost. V současné chvíli má věc v rukách právní zástupce a připravuje žalobu na obec. Byly podány stížnosti na Ochranu životního prostředí do Říčan, stížnost na Kontrolní výbor a stížnost na Komisi pro vzhled obce. Ani jedna z věcí však nevyřeší problém okamžitě a dle vyjádření z Komise pro údržbu obce se do toho asi ani nikomu nechce. Místo toho, aby se požádali hasiči Všestary o pomoc a problémové pozemky se posekali, jen se nečinně přihlíží. Vyhrocení této situace má na svých bedrech starosta obce, který namísto činů zde v obci pouze mluví a slibuje. I to je obrázek dnešních Všestar, jedné z nejneudržovanějších a nejzanedbanějších obcí v celém regionu. A pravomoce s tím cokoliv udělat má v rukou jen a pouze starosta, bohužel nikoliv zastupitelé.

NENECHTE SI DEVASTOVAT MAJETEK NEKVALITNÍM STAROSTOU ANI VY!

Starosta nedovádí práci kterou má, starosta pouze slibuje a nekoná, starosta nemá čas se obci věnovat. Přesně to je výsledek našeho miniprůzkumu mezi nejbližšími lidmi. A nyní se ukazuje, jak důležité to je. 

Všichni, kteří jsou takto postiženi, mají právo na stejnou ochranu. Napište stížnosti, to nejmenší co můžete udělat napsat stížnosti na:

Město Říčany: Masarykovo náměstí 53, 251 01  Říčany, Machotová Kristina Bc. 323 618 227 kristina.machotova@ricany.cz, Odbor životního prostředí, rostlinolékařství, zeměd. půdní fond

 

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.