Střepy ze zasedání 3.11.2011

Nejdůležitější střípky nebo spíš střepy ze zasedání zastupitelstva obce Všestary, které se konalo 3.11.2011

 
Sekání obecních pozemků v Menčicích /podnět občanů/
Dva roky prováděl bezúplatně se zapůjčeným křovinořezem údržbu pozemků pan Souček, který tuto práci letos již nevykonával. Starosta zjistí stav věci a zajistí sekání jiným způsobem.
 
Osvětlení v obci /podnět občanů/
Občané apelovali na zastupitele, aby byly opraveny lampy veřejného osvětlení, zejména lampy v Menčicích.
Starosta obce slíbil, že zajistí nápravu stavu. Opravu provede co nejdříve pan Hejda.
 
Svoz bioodpadu /informace starosty/
Technické služby Benešov nabídly obci možnost svážet bioodpad (tráva, listí atd., ne kuchyňské zbytky!). Probíhají jednání. Pokud by k dohodě došlo, systém by mohl fungovat od jara roku 2012 (bioodpad se přes zimu nevyváží). O podrobnostech, včetně nákupu potřebných nádob (popelnic) a ceně, vás budeme samozřejmě informovat, jakmile budou známy detaily.
 
Kvalita vody v obecním vodovodu /podnět občanů/
Nejeden obyvatel obce, který využívá obecní vodovod (ve správě společnosti ITV) si v posledních dnech všiml, že voda není úplně čirá. Starosta obce bude kontaktovat provozovatele, aby se k věci vyjádřil. Samozřejmostí je naprostá nezávadnost vody. Jakmile zjistíme víc, opět budeme informovat.
 
Obecní finance /bod jednání/
Rozpočet obce je napjatý, ale vyrovnaný. Pokud nenastanou nepředvídatelné výdaje, měl by být účet obce na konci roku v plusu – ovšem v řádu tisíců, což není na subjekt velikosti Všestar žádná sláva. Důvodem je hlavně propad ve výběru daní v celé ČR, což se obratem projevuje právě ve financování obecních pokladen. Nyní ještě čekáme na  konečné vyúčtování drobných, avšak viditelných, zemních prací v obci (chodníky, přesun kontejnerů na návsi, úprava u hřbitova, cesta do úvozu atd.).
 
Bezpečnost na silnících a chodnících /bod jednání/
Hejtman středočeského kraje vyhlásil v říjnu výzvu pro podávání žádostí o dotace z krajských fondů. Zastupitelstvo Všestar souhlasila s podáním žádosti o dotaci na realizaci dopravních opatření v obci podle návrhu společnosti GEMOS CZ (viz. i loňská neúspěšná žádost o dotaci na totéž; studie je vyvěšena též na našich stránkách). Studie bude ještě poupravena, aby dopravní stavby vyhovovaly požadavkům např. Policie ČR.
 
Kanalizace /bod jednání/
„JPP“ – neboli: dle neoficiálních informací by mohla být vyhlášena výzva na podání žádosti o dotaci v oblasti snížení znečištění vod. Pokud by byla výzva vyhlášena a náš záměr by zapadal do dotačního rámce, zastupitelé souhlasili, aby obec o dotaci požádala. I kdybychom dotaci získali, stále bychom se museli podílet určitou částkou z vlastních zdrojů = z úvěru. Orientační propočty výstavby kanalizace jsou ca. 100 milionů korun, v praxi je výše vlastních prostředků ca. 20%. Z toho vyplývá, že by si obec ca. 20 milionů korun musela půjčit, případně získat část prostředků případným podílnictvím vlastníků připojovaných nemovitostí (jako při výstavbě vodovodu).
Ještě jednou ale zdůrazňujeme, že výše uvedené je zatím ve fázi „možná“ a „kdyby“, byť nám = Obci Všestary jako investorovi vydal MÚ Říčany, odbor životního prostředí stavební povolení na stavbu Kanalizace Všestary – Menčice, které již nabylo právní moci.
 
„Obecní klubovna“ /bod jednání/
Svaz chovatelů ve Všestarech je vlastníkem budovy č.p. 180, budovu využívá dva, tři dny v měsíci a jeden celý týden, kdy se koná výstava zvířat. V budově je prostor 60m2 plus kancelář s kuchyňkou. Zastupitelstvo schválilo, aby byl tento prostor pronajat obci, která by jej mohla dále „podnajímat“. Starosta obce byl pověřen vytvořením nájemní smlouvy, tu pak ještě „posvětí“ finanční výbor obce.
Jaká je naše představa? Maminky s dětmi, dětský kroužek, místo pro setkání sdružení v obci, večerní cvičení atd. Spíš si představujeme, že by se v „klubovně“ střídalo více subjektů (za jasně daných pravidel), někdo by chodil jednou měsíčně, někdo každý týden.
Prosím tímto o nápady nebo již případné zájemce.
Nájemné by mělo být, dle frekvence užívání, v řádech stokorun měsíčně.
 

Níže uvedené body byly na program zasedání zařazeny na jeho začátku, všechny navrhli zastupitelé sdružení Volba pro Všestary.

 
Žádost o dotaci na dovybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů
Zastupitelstvo souhlasilo s podáním žádosti a se spoluúčastí obce na financování záměru.
 
Práce na projektu úprav návsi
Práce na projektu zdárně pokračují, stavební část je téměř hotova, do jara by mohla být hotová i část na zkulturnění požární nádrže. Pouze poodhalíme, že bychom rádi provedli rekultivaci nádrže, výsadbu rostlin. Vše opět podmíněno vypsání dotace…
 
Mikulášská
Obec uhradí náklady na mikulášskou nadílku plus zakoupí vánoční strom. Připomínáme, že mikulášská s rozsvícením stromu proběhne v neděli 4.12. od 16 hodin.
 
Změna ve vydávání Života Všestar
Z organizačních důvodů bude časopis Život Všestar vycházet třikrát ročně: jaro, podzim, zima.
 
Změna termínu zasedání zastupitelstva obce
Poslední letošní zasedání obecního zastupitelstva se nebude konat v posledních dnech roku, ale nový termín je úterý 20.12.2011 od 19 hodin.
 
Zimní údržba v obci
Na základě dobrých zkušeností s provedením podzimních prací a na základě nabídek souhlasilo zastupitelstvo se zadáním provádění zimní údržby silnic v obci firmě Hůrka ZP. Starost o užší chodníky vzali na svá bedra členové sboru dobrovolných hasičů Všestary. Věříme, že letošní zima se obejde bez větších stížností.
 

 

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.