Střípky z ustavujícího zasedání 1.11.2018

Očekávané zvolení starosty a tak trochu horko kolem cyklostezky. Aneb jak Říčany ve své velikosti zapomněly, že okolní obce vládnou s mnohem menšími rozpočty...

Starosta přivítal všechny členy na prvním zasedání v novém volební období 2018 - 2022, a v rámci povinné administrativy rozdal každému osvědčení o zvolení člena zastupitelstva obce. Každý zastupitel následně podepsal slib, že bude pracovat svědomitě a dodržovat zákony České republiky. Touto chvílí se již nyní všichni zvolení mohou oficiálně podílet na vedení obce. 

I když se jednalo o víceméně formální jednání, starosta již tradičně umožnil několika přítomným občanům diskuzi v rámci každého projednávaného bodu. A to jen málokdo tušil, že se ke konci rozpoutá velká diskuze nad cyklostezkou. Tedy postupně. 

Na začátku zastupitelé odsouhlasili, že budeme mít: 

  • i nadále jednoho místostarostu, 
  • uvolněného starostu, který se bude moci věnovat naplno, 
  • volbu starosty formou veřejného hlasování. 

Starostou se stal jednomyslně Jaromír Jech, který tímto poděkoval za důvěru a současně jako závazek ještě k usilovnější k práci. Svoji funkci i funkci zastupitelů vnímá jako správcovství obce nám propůjčené, a měli bychom se všichni starat o to, abychom ji předali v lepším stavu, než ji převzali. 

Místostarostou obce se stal opět Miroslav Hofman. Mirek poděkoval oficiálně Jaromírovi za předchozí 4 roky. ve svém krátkém projevu se vrátil k tomu, že mu lidi říkali, že by sám mohl být starostou. Upřesnil, že současný tandem starosta a on místostarosta mu plně vyhovuje a s tím i do voleb šli. Kandidátka byla sestavena tak, aby reflektovala schopnosti a časové možnosti každého jednotlivce. Z pohledu vyřizování a běhání po úřadech, současně i s ohledem k jeho stávající práci, je tato konstelace pro obec ideální. 

Hlavní prioritou nyní bude dotáhnout krajské komunikace. Oba vyjádřili přání, aby co chceme, tak se podařilo zrealizovat. Jako příklad hned uvedl náhodné setkání s občany, na jehož základě již nyní zjišťují dotace na multifunkční hřiště u fotbalového hřiště. Prakticky kdokoliv přijde s návrhem i pomocnou rukou, je tu vítán. V tomto je naše obec velmi specifická. 

V tuto chvíli přiběhl zpožděný Milan Jánský. Složil dodatečně slib a doplnil zastupitelstvo, které zvolilo tyto výbory: 

  • Předsedou Kontrolního výboru se stal Martin Vycpálek. Členy kontrolního výboru Milan Suchánek, Petr Carboch. 
  • Předsedou Finančního výboru pak Miloš Kuba. Členy finančního výboru Milan Jánský, druhé jméno bude doplněno (buď pan Moštěk nebo Tomáš Severín). 
  • V dobrovolných svazcích Regionu Jih i Ladův kraj nás bude i nadále zastupovat starosta. 

Zastupitelé schválili měsíční odměnu za výkon funkce: 

  • zastupitelů ve výši 500 Kč 
  • předsedů výborů 1.000 Kč 
  • neuvolněný místostarosta ve výši 24.814 btto, tedy stejná odměna jako doposud. Ten současně řídí i kompletně stavební agendu. 

V závěru jednání se rozhořela ohnivá a poměrně dlouhá diskuze kolem příprav cyklostezky Mnichovice - Kolovraty. Celá cyklostezka je jedno dílo, jeden investor, jeden zhotovitel. Celkem je rozdělena na 4 etapy a každý žadatel si žádá sám o část dotace na jeho etapu. Všestary mají na starost část od Světic přes pole k hnojišti až do Sluneční. 

Celkově panuje shoda napříč zastupiteli, že stezku chceme a současně že je pro nás klíčová část mezi námi a Mnichovicemi. Narostly však celkové náklady na její výstavbu. Říčanští si totiž vzali přípravu celé stezky na svá bedra a podle toho to dopadlo. A evidentně ji, věřím plni nadšení spíš než hlouposti či vypočítanosti, ji tak trochu blbě napočítali. Původní odhad přešvihli o cca 40 milionů na cca 160. A protože dotace je jen na 120 mil korun, zbytek musí jít z vlastních peněz obcí. 

Říčany si také ale vydupali, že platit se bude poměrem podle katastrální velikosti území, přes které stezka vede. Bez ohledu na příjem dané obce. A katastrálně my máme opravdu dlouhý úsek. Takže zatímco Říčanské zastupitelstvo ve vedení s p. Kořenem navýšení o pár milionů nechává zcela chladným, při přepočítání podílu naší obce by to bylo pro nás likvidační. Výdaje by se namísto původních tří blížili k dvaceti milionům. 

Proto starosta Jaromír Jech začal již v týdnu před zasedáním řešit možnosti snížení ceny, hledat úspory v celém projektu a silně rozbouřil vody nad přístupem Říčan během několika jednání. Stejně to vnímají například i Mnichovičtí. Po dlouhé a náročné diskuzi se zastupitelé dohodli na postupu, který by měl zajistit, aby stezka vznikla za pro Všestary akceptovatelných podmínek. 

S dodavatelem stavby je smluvně vyjednáno, že celková stavba se může bez postihu snížit o 15 % z celé výstavby. To znamená zhruba 24 mil CZK, o které můžou obce snížit plnění. Starosta proto bude na základě rozhodnutí zastupitelstva požadovat po ostatních obcích v projektu závazek, že pouze my budeme moci využít této smluvní možnosti. A současně se z luxusní Říčanské verze udělá verze plně funkční, leč úspornější. Zastupitelé tedy odsouhlasili pokračování prací na cyklostezce a jsme v očekávání, jaké další špeky pro nás Říčany přichystaly. 

Pana Baťcha v rámci diskuze vznesl dotaz na to, jestli nové silnice budou i s chodníky. Starosta Jech odpověděl, že studie řeší kompletně vše až do Strančic. Stejně tak od hřbitova až k panu Žilovi. Jakmile bude projekt a stavební povolení, následně se bude jednat s Krajem, najde se dotace nebo to zvládneme z vlastních prostředků. V rámci cyklostezky se opraví i ulice Sluneční. To samotné by nás mimochodem stálo 2,5 mil. 

Skončili jsme tak pozdě, že i kdybych se podíval na hodinky, stěží bych škvírkou mezi víčky spatřil ciferník :-) Jirka. 

Jsme moc rádi, že píšete příběh obce s námi. 

Novými podněty na info@obec-vsestary.cz; přihlášením se k pobytu, za které obec získává 10 tis. Kč ročně; účastí na zasedáních a akcích, pomocnou rukou i přečtením těchto střípků ze zasedání. Děkujeme.

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.