Střípky ze zasedání 16.4.2015

9. zasedání začalo v 19:15 hod. Zastupitelů bylo 8, Jana Cibulková doplnila tým na plný počet o chvíli později. Čekalo je celkem pět bodů, dodatečným doplněním přibyly ještě body dva. Na počátku byl tradičně dán prostor dotazům občanů, těch bylo pět.

 

První diskuzi zahájil svým příspěvkem pan Trojánek, bývalý starosta obce, který upřesnil názvosloví v jednacím bodu č. 6 týkajího se hasičů. Připojil se Martin Vycpálek s tím, že potřeboval upřesnit, jak vlastně jednotka pracuje a jak funguje dobrovolné sdružení hasičů, k jejichž činnosti se začínají hromadit některé námitky. Řešilo se, zda je rozumné aby hasiči stříkali zaprášené ulice navečer, starosta kontroval za podpory jedné z přísedících občanek, že lidé z Borové to přivítali a že hasiči jsou dobrovolníci, kteří po práci místo sezení doma nastartovali auto a vyjeli.

Starosta upřesnil, že to je přesně rolí hasičů a důvod proč je tu máme. V zimě se při práci na kanalizaci řešilo bahno, nyní se řeší prach. 

 

Starosta Jech na základě podnětu občanky také informoval, že se aktuálně řeší zásypy výkopů a děr a požádal, pokud jsou občané někde s něčím v rámci kanalizačních prací nespokojeni a vidí nedostatky, aby volali neprodleně jemu nebo místostarostovi Mirkovi Hofmanovi. 

 

Dana Hnyková rozšířila dotazy ke kanalizaci o otázku týkající se parkování aut. Občané musí po dobu prací ponechat své vozy zaparkované na návsi nebo v postranních ulicích. Starosta podotkl, že by se nemělo stát, aby byl někdo odříznutý od bydlení. Místostarosta Hofman doplnil zprávy o postupu prací při výstavbě kanalizace o poznatek, že práce se na některých místech zpožďují, což zasahuje do podrobného harmonogramu.

Projektanti za běhu přeprojektovávají trasy, někde vznikly nová břemena, a vše se musí smluvně vše ošetřit. Např. ulice Slunečná se měla dělat už po Velikonocích, avšak práce se zpozdily kvůli vlastníkům pozemků, kteří zatím nedali souhlasy. Dle informace od místostarosty zbývají 3-4 problematická místa, ostatní se tento týden dořešilo.

 

Pan Baťcha z řad občanů vznesl dotaz na to, zda skončil obchod na návsi. Starosta odpověděl, že věří, že zavřený je jen dočasně. “Pan Kulhavý, stále smluvně platný nájemce obchodu, měl podnájemce a ten měl dalšího podnájemce a po kontrole živnostenského úřadu a stížnostech občanů na provoz obchodu, podnájemce ukončil se svým podnájemce smlouvu”, upřesnil a dodal, že nyní se shodou okolností objevili dva zájemci o obchod, tedy, pokud vše dobře dopadne, mohl by být koncem května, nebo začátkem června opět v plném provozu. Teď se starosta snaží, aby to bylo co nejrychleji obsazené a prodejna fungovala.

 

Starosta Jaormír Jech a zastupitel Jiří Macháček se účastnili semináře o Údržba pozemků a možných postupů, jak po občanech sekání pozemků požadovat. K tomuto podali krátkou informaci. Protože se této problematice pověnujeme v další aktualitě, nebudu ji tu rozebírat. Starosta pouze informaci uzavřel tím, že sekat primárně musíme obecní a jít tak příkladem. Doplnil, že se konalo také  setkání starostů o mezi-obecní spolupráci. Odhlasovala se vzájemná spolupráce Ladova kraje a Černokostelecka, avšak bez konkrétních okruhů. Ty se zřejmě budou týkat povinného školství, odpadů a dopravy. K tomu starosta Říčan Kořen starosty obcí informoval, že jim funguje zónové měření a uvedl, že obcím přijde nabídka na umístění úsekových kamery i k nim. Celé by to bylo zaštítěné Říčany a údajně toto dopravně-bezpečnostní řešení vítají i policisté, neb umí identifikovat i kradená auta.

 

Na závěr diskuzní půlhodinky poskytl Mirek Hofman upřesnění k průběh stavby Mateřské školky. Termín dokončení stavby byl úspěšně posunutý do 30.6. (o důvodech jsme informovali v předchozích střípkách). Školka se tedy bude zavírat 5.6. a o víkendu 6.-7. se bude vystěhovávat. Poptány budou stěhovací firmy. Starosta doplnil, že časový plán je skutečně napnutý, tři týdny “bez provozu” jsou vyjednaný kompromis. Starost o děti, kde si rodiče nemůžou náhradní hlídání zajistit, starosta s místostarostou řeší.

 

 

Následovaly body zasedání:

1. I.Q. Trust - uzavření plánovací smlouvy

I.Q. Trust s.r.o. inicioval Vymezení zastavěného území a současně přislíbil, že náklady s tím spojené bude hradit. Toto se musí ošetřit dodatkem k plánovací smlouvě, který zastupitelstvo odsouhlasilo. Informaci o Vymezení zastavěného území, tedy řešení, jak dočasně nahradit územní plán, který má k svému cíli ještě poměrně daleko, jsme přinesli v minulých střípkách. Jedná se o jakési “narovnání” intravilánu na celém území Všestar. Prakticky se na pozemcích, které by tak jako tak byly dle zákona povoleny k výstavbě, umožní výstavba již nyní. Týká se to pozemků, kde předchozí zastupitelstva udělily již různé schvalovačky, proběhly na nich kolaudace, mají přípojky atd. a pokud by nebyly v UP určeny k výstavbě, vystavila by se tím obec možným žalobám. Je tedy zřejmé, proč právě I.Q.Trust se svými pozemky na Stračnické stráni má zájem na co nejrychlejším schválení. Jak starosta uvedl, čekáním na UP by se jen problém oddaloval a současné zastupitelstvo v této záležitosti již mnoho dělat nemůže. Současně však doplnil, že takto se umožní výstavba i občanům, kteří by již dávno stavět mohli. Na Vymezení nyní pracuje starosta společně s místostarostou a mohlo by být do podzimu hotové.

 

2. Pronájem obchodu na návsi

Jak jsme již informovali v rámci zpráv z diskuze s občany, ozval se nový subjekt, který má zájem o pronájem prodejny. To byl i podnět pro zveřejnění záměru pronájmu prodejny. Ještě před zasedání zastupitelstva projevili zájem o prodejnu další subjekt. Uvidíme, zda se oficiálně oba přihlásí. Čím více zájemců, tím lépe pro obec a pro občany. Držme si palce.

 

3. Navýšení rozpočtu na stavební práce rekonstrukce obchodu na návsi

V současné době probíhají práce na základní opravě prodejny, které zastupitelstvo v zimě posvětilo. Nicméně během prací se ukázalo jako nezbytné rozšířit objem prací, odstranit poruchy, aby oprava měla smysluplný výsledek (sanace schodů, protiskluzný nátěr, betonování terasy, oprava části střechy proti zatékání + okap). Zastupitelé tedy schválili navýšení rozpočtu o cca 150.000 na celkem 363.000 CZK vč. DPH, což je maximum, které obec může do tohoto projektu zatím investovat. Jsou to minimální práce, které musí být provedeny, náklady se seřezaly na nutné minimum. Podle toho, jak dopadne VŘ na pronájemce obchodu, tak se dotáhnou další dodělávky.

 

4. Informace k územnímu plánu

Zastupitelstvo vyslechlo informaci starosty o stavu s územním plánem. Pro občany zatím žádná změna, vymezením zastavěného území se posune i následné schválování UP svižněji kupředu.

 

5. Výběr zhotovitele studie rekonstrukce komunikace Všestary - Strančice

V minulých střípkách jsme informovali o tom, že se budeme pokoušet o naplánování rekonstrukce této komunikace. Starosta Jech informoval, že Kraj bude rád, když se práce udělají až v létě 2016, zejména k pravděpodobným propadům silnice po kanalizaci. Kraj se slovy Hejtmana i ředitele SUS zavázal, že když obec komunikaci udělá, půlku zaplatí. Nejdříve je však nutné připravit studii, která ukáže, nakolik se bavíme o realitě, kolik by to stálo a co vše se musí udělat. Studie by měla stát cca 36.000 CZK s DPH, měla by být hotova do 3 měsíců a a bude obsahovat celkové řešení s ohledem na zkvalitnění průjezdnosti a bezpečnost pěších. 

 

Pan Trojánek doplnil, že v padesátých letech již obdobná studie byla zhotovena a tuší, u koho je. Současně prý existuje “ve žlutých deskách” nějaké zaměření komunikace v rámci plynofikace od “Hrdličky”. To by se dle slov Jaromíra Jecha pro zhotovení aktuální studie mohlo hodit, pokud se to samozřejmě dohledá.

 

6. Rozpočet JSDH Všestary

Velitel Jednotky Sboru Dobrovolných Hasičů Všestary Milan Šafránek předložil roční finanční představu na údržbu vybavení jednotky, modernizaci a provoz. Současně požádal o schválení částky na úpravu přední stříkací lišty a dovybavení vozu Škoda. Zastupitelstvo po tom, co bylo upřesněno, že se jedná o obecní majetek, schválilo tyto úpravy do maximální výše 10.000 CZK.

 

Celému schválení však předcházela vášnivá diskuze, v rámci které byla dopodrobna rozebírána činnost jednotky a současně Sdružení dobrovolných hasičů. Je jasné, že na tomto poli vládnou neshody, které se budou ještě řešit. Bývalý starosta Trojánek vnesl do celé záležitosti trochu světla tím, že upřesnil, že SDH Všestary je dobrovolným svazkem - sdružením, které není obci ničím vázáno, naopak jednotka (JSDH) je zřízena obcí a spravuje “hasičský” majetek obce. Je tedy nutné tyto dvě složky od sebe rozlišovat.

 

Obecně mezi zastupiteli vládne soulad v tom, že co se týká techniky, která patří obci a o kterou se jednotka stará, tak je nutnéji mít v provozu-schopném stavu. Naopak nesouhlas můžeme vycítit v zapojení dobrovolných hasičů jako sdružení do chodu obce. Jinými slovy, účast na závodech je dobře a přináší obci jistou publicitu, avšak provoz jednotky a údržba jejího vybavení, které si sdružení bezplatně zapůjčuje na časté závody, stojí nemálo financí a bylo by vhodné toto nějak obci vracet na brigádnických hodinách apod. 

 

Velitel jednotky JSDH Všestary a předseda sdružení SDH Všestary Milan Šafránek dostal od starosty prostor k pochlubení se. Na celodenní soutěži v několika disciplínách hasiči z 12 týmů přivezli první pozici (vloni byli druzí a předloni třetí). Jak sám řekl “Vesnický balíci s trambusem vyhráli nad měšťáky.” Jsme hrdí a tímto gratulujeme! O tom, že výkon byl skutečně vynikající svědčí i to, že při simulovaném zásahu na hořící barák dostal celý tým od profesionála pochvalu, že nikdo takto vzorovou ukázku doposud nepředvedl. Hasiči mimo jiné na soutěži předváděli své zkušenosti při záchraně zvířete nebo např. záchraně u automobilové havárie.

 

7. Příspěvek na čarodějnice

SDH slovy Milana Šafránka, a Menčice slovy Miloše Kuby požádali o příspěvek na pořádání čarodějnic, zejména na nákup cen pro děti v nejhezčích maskách. SDH dostane 4.000 Kč a 1.000 Kč dostanou Menčice. Třeba se jednou dočkáme toho, že tyto zábavné akce budou pořádány společně na jednom místě.

 

Zasedání skončilo ve 21:30, avšak v jeho závěru si vzal slovo ještě na chvíli Mirek Hofman, aby zastupitele informoval, že od firmy, která dělá servis na dotaci na školku, získal zprávu, že je čerstvě je vypsán dotační titul na výstavbu místních komunikací. ROP musí utratit do konce roku cca 100mil CZK. Do 17.5, musí být zažádáno o povolení. Práce by se musely realizovat do konce listopadu 2015. Je to šibeniční termín a navíc by se museli rychle na vše připravit projekty. Jak bylo řečeno, “kdyby to jen trochu šlo, tak to zkusíme”.

 

jrk

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.