Střípky ze zasedání 19.4.2018

Na začátek 40. zasedání zastupitelstva byl nechán, jak bývá dobrým zvykem, prostor pro informace starosty a diskuzi. Té se účastnili dva občané a 7 zastupitelů. 

Připojování na kanalizaci - Advokátní kancelář poslala návrh včetně sankcí tak, aby to bylo v souladu se zákonem a občané se namísto vypouštění do řadu připojili. 

Včera se konalo uklízení ulic v celé obci. Zhruba za měsíc pojede podruhé, tím by se mělo dočistit zcela. Současně pracovník obce provede odstranění letitého prachu ručně tam, kde technika nestačí. 

V parku u kojeňáku stromy výrazně zestárly, padají větve, žere je kůrovec. Je evidentní, že se majitelka o vyhlášenou kulturní památku nestará. Skoro jako naschvál. Bezzubou legislativu se snaží starosta hledáním řešení s právníky. 

Hospůdka u Hastrmana i nadále dluží na nájemném obci. 

V mezičase úřad řešil drobnosti typu protizákonného vypalování trávy u Fabiánů, vyteklý hydraulický olej V zahradách, dvě fůry eternitu s azbestem, které se objevily uprostřed cesty na pokraji našeho katastru s Tehovem. V úvozech se připravuje zpevněná přírodní pěšina, prořezání větví atd. Těšit se na ně můžeme v létě. 

1. Cyklostezka
V rámci realizace projektu „Cyklostezky Do Prahy na kole úsek Kolovraty – Mnichovice“ se díky neustále měnícím se podmínkám navýšily se celkové práce na projektové dokumentaci a z toho vyplývající autorský dozor o 741.609 Kč. Navýšení tedy na obec představuje průměrně 123.000 Kč. V současné době probíhá doplňování dotazů hodnotitele dotace a uvidíme, jestli se žádost o dotaci podaří. 

2. Parkování na návsi
Poslední ca. 3 měsíce musí Všestary řešit neustálou obsazenost všech parkovacích míst na návsi i veřejných prostranstvích k návsi přiléhajících. Nelze proto na dobu nákupu zaparkovat u obchodu. Vozy parkující na křižovatce Mnichovická – Do Hůry brání ve výhledu řidičům při výjezdu na hlavní. Zastupitelé proto zvažují regulaci. Zatím je vše v úrovni úvah a diskuzí. V prvním mkorku starosta osloví majitele dlouhodobě stojících aut, aby parkovací místa před obchodem nechala volná. Současně se začne řešit namalování pruhů a umístění informativní značky.  

3. Kynologické cvičiště
Zastupitelé schválili nájemní smlouvu pronájmu pozemku par. č. 556/31 (pozemek vedel fotbalového hřiště) za účelem vybudování kynologického cvičiště. 

4. Podmínky výstavby
Zastupitelé schválili za blíže specifikovaných podmínek výstavbu přízemního rodinného domku na pozemku 852/6. Část pozemku bude převedena na obec, vytvoří se zpevněná příjezdová cesta a inženýrské sítě a budou převedeny na obec. 

5. - 7. Projednání možnosti výstaveb
Zastupitelé vyjádřili nesouhlas s výstavbou na pozemku 852/6. Důvodem je, že pozemek je v návrhu územního plánu veden jako nestavební. Navíc nejsou vyřešeny veřejné, obecní přístupové cesty. 

Dále pak řešili záměr majitele vybudovat zázemí firmy (zasilatelské a transportní služby) s bytem na pozemku 1114/4 u viaduktu na Vávrově. Podmínkou je posatvit objekt o velikosti max 300m2, dvoupodlažní. Garážovaní max 3. odstavné a manipulační plochy zpevněné. Souhlas je pouze pro stávajícího majitele pana Hůlu. Musí se vyřešit celková dopravně-bezpečnostní situace, vybudování chodníku a umístění BUS zastávky. 

Jako poslední zastupitelé nesouhlasili s výstavbou na pozemku 183/2 z důvodu, že není v návrhu územního plánu. 

8. Vybudování výstražného systému - rozhlasu pro Všestary, Vávrov a Menčice
MŽP vyhlásilo v rámci Operačního programu podporu pro preventivní protipovodňová opatření rozšířením výstražných systémů na lokální úrovni. Celá realizace kvalitního bezdrátového rozhlasu by vyšla obecní rozpočet na 600.000 Kč. Zastupitelé souhlasili s podáním žádosti. Součástí projektu je instalace protipovodňové stanice; digitalizace povodňového plánu podle požadavků MŽP – POVIS (povodňový informační systém); instalace bezdrátového rozhlasu s napojení na JSVV a IZS. 

Zasedání skončilo chvíli po deváté.

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.