Střípky ze zasedání 20.4.2017

Další zasedání začalo již tři týdny od minulého. Tentokrát byla důvodem zejména dotace pro hasičskou jednotku, nicméně nakonec se několik dalších bodů ještě objevilo. V počáteční krátké diskuze se pořešily následující body:
Pan Baťcha vznesl dotaz, kdy začne rekonstrukce hřbitova. "Je požádáno," odpovídal starosta obce, "ale zatím nepřišly peníze." Následoval dotaz na seškrábnutí povrchu před branou hřbitova. Jedná se však o krajskou komunikaci a hrozí poškození kořenů lip. Proto se pan místostarosta Hofman domluví v Říčanech a Mnichovicích, a pokusí se zjistit, zda by to bylo nějak řešitelné.
Nepořádek u křížku u hřbitova je již uklizený, avšak pachatele se nepodařilo zatím odhalit. Starosta doplnil, že není nutné tam mít objížďku, tedy bude řešením ji zlikvidovat, aby tam auta nemohla zajíždět a nepořádek vyhazovat. Navázal pak na situaci na návsi s prostorem na tříděný odpad, která začíná být téměř kritická, proto zastupitelstvo bude řešit v nejbližší době další "hnízdo" kontejnerů.

V diskuzi bylo také poznamenáno, že aktuální počet obyvatel se k 1. lednu došplhal k 839, žijících je nás tu kolem tisícovky, bohužel mnozí nejsou hlášeni a obec tak přichází o poměrně hodně financí a to cca 9 tis korun na osobu ročně. Samozřejmě nikdo nikoho nenutí, ale kdyby se například občané v Menčicích u kritické silnice (informovali jsme minule) přihlásili, tak za 10 let se vybere půl milionu a je na asfaltku. Následovaly body zasedání.

Účetní uzávěrka obce za rok 2016
Utratili jsme o něco míň, než jsme vybrali. Uzávěrka byla schválena. Zastupitelé vyvolali diskuzi na zvýšení daní z pozemků pod chatami. Starosta obce prověří možnosti a bude informovat.

Účetní uzávěrka MŠ Všestary za rok 2016
Čerstvě zrekonstruovaná mateřská školka hospodařila s přebytkem 9.947 Kč, ten byl převeden do rezervního fondu. Starosta doplnil informací, že školka dostala dotaci na asistenta. Chystá se "tragický" zákon, který povinně zákonem nařídí školku už od dvou let, ale stát na to nedá peníze. Uvidí se, jak to projde. Pokud ano, bude to pro obec představovat výrazné finanční i systémové zatížení.

Žádost o dotaci pro JSDH Všestary v rámci Programu Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS pro rok 2017
Zastupitelé schválili podání žádosti o dotaci na výměnu dosluhujících dýchacích přístrojů. Dotace bude ve výši cca 168 tis Kč, obec uhradí 20%.

Projednání výstavby na pozemku parc. č. 714/2
Do doby po projednání během místního šetření, které bude následovat příští týden, a do doby předložení řádných dokumentů, zastupitelé tento bod odložili. Během místního šetření se budou řešit také na černo umístěné stavby na tomto pozemku.

Žádost o projednání výstavby na pozemku parc. č. 789/3 vyjádření ke stavebnímu záměru a stanovení podmínek.
Zastupitelstvo odsouhlasilo umístění a výstavbu tří rodinných domů a to v rozsahu omezení plochy dle uvažovaného územního plánu.

Žádost o projednání výstavby na pozemku parc. č. 183/4, 5 a 184 vyjádření ke stavebnímu záměru a stanovení podmínek.
Pozemky jsou v uvažovaném územním plánu, proto zastupitelstvo odsouhlasilo žádost s podmínkou výstavby maximálně jednoho rodinného domu v nezastavěném území obce na pozemku parc.č.183/4, dvou rodinných domů na pozemku č. 183/5  a čtyř rodinných domů na pozemku parc.č.184. Další podmínkou bude před zahájením projednání výstavby rodinných domů převedení pozemků parc. č. 160/40 a 160/34 na obec a vybudování přístupové komunikace a inženýrské sítě, a po jejich dokončení budou převedeny na obec.

Zasedání skončilo chvíli po 21. hodině.

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.