Střípky ze zasedání 21.6.2018

Na pořadu 42. zasedání bylo 6 bodů. Účastnilo se 6 zastupitelů, zapisovatelka paní Kolofíková a 2 občané. Pan starosta Jaromír Jech poděkoval paní Kolofíkové, že vytřídila knihovnu, staré a nepotřebné knihy byly odvezeny a vše bylo uvedeno do pořádku. Od 23.7.2018 tedy bude obnovena činnost obecní knihovny. 

Dále informoval, že obcí projeli opraváři a vyspravili povrchy cest na návsi, V horkách a do údolí raků. V lokalitě Central Group se bude pokračovat v létě. Do konce léta proběhne i oprava dalších komunikací asfaltovým recyklátem. 

Starosta uvedl, že na 90% by do srpna 2019 měla být hotova cyklostezka Kolovraty - Mnichovice v ceně 115 mil korun. Současně s ní se počítá i s novým asfaltem ve Sluneční ulici. Starosta dále upřesnil, že začátek stavby by mohl být někdy ke konci roku, v závislosti na tom, jak firmy rychle začnou stavbu stezky realizovat. 

Velkým úspěchem obce je také, že se podařilo najít dohodu a zprůchodnit cestu mezi Sluneční a návsí pro pěší a cyklisty. Pan Procházka by měl během prázdnin postavit plot u pozemku pana Komára a tím pádem by se měl průchod otevřít.

K jednotlivým bodům: 

Podmínky změny plánu rekultivace lomu Menčice.
V současné době je schválený a platný plán sanace a rekultivace, který počítá se zatopením celého lomu vodou. Případnou změnou by došlo k částečnému zavezení lomu, vznikla by „louka“, lom by byl zatopen za kratší dobu. V původním plánu je propočet zaplavování ca. 30 let. Činnost lomu je již druhým rokem v útlumu, dotěžují se svahy. Prostor drtičky je používán jako „mezideponie“ pro kamenivo dovážené z jiných provozoven – lomů společnosti. Po dobu zatápění lomu, tzn. než by byl finální stav, by prostory současné třídicí linky sloužily stále jako expediční místo kameniva, které by sem bylo dováženo. Obec by mohla současně profitovat z každého naveženého kubíku. Zastupitelé záměr schválili a stanovili podmínky: zavážení max, 24 měsíců, pouze v pracovní dny 7-17 hodin, poplatek 20 Kč/1m3, ostraha 24 hodin s kamerou, pravidelné čištění komunikací a prodej pozemků deponie obci z odhadní cenu. 

Volba ředitelky/ředitele MŠ Slunečnice Všestary.
K 31. 7. 2018 končí ve funkci ředitelky MŠ Slunečnice Všestary paní Zdeňka Škvorová. V MŠ působila 30 let, z toho 24 let jako ředitelka. Do výběrového řízení na novou ředitelku se přihlásila paní Ivana Hrbková jako jedinná uchazečka. Podmínky splnila zcela hladce, členové komise i České školní komise byli velmi nadšeni, dokonce dostala pochvalu od paní Vohnoutové z Kraje, že "takových ředitelek bychom měli mít více". S hrdostí tedy starosta obce předal paní Hrbkové jmenovací dekret. 

Určení počtu členů zastupitelstva obce pro volební období 2018 – 2022.
Zákon pro obec naší velikosti (853 trvale bydlících obyvatel) umožňuje mít 7 až 15 členů. Zastupitelé odsouhlasili pro volební období zachovat počet devíti. 

Žádost o výstavbu na pozemku par. č. 954.
Z důvodu nepřítomnosti předkladatele Mirka Hofmana byl bod odložen na další zasedání. 

Finanční dar.
Zastupitelé odsouhlasili finanční dar odcházející ředitelce MŠ ve výši 35.000 Kč. Starosta uvedl, že paní Škvorová za svého působení vedla MŠ rukou, která dávala stovkám dětí, které branami školky prošly, jistotu čitelného řádu, který dnes často chybí, zároveň však velmi citlivě vnímala potřeby „svých“ dětí, učitelek, kuchařek a ostatních zaměstnanců. Uvedl, že jak mohl poznat v roli rodiče, později i starosty - kromě pravidel, vyhlášek a zákona se řídila především selským rozumem, srdcem a citem. Tímto přístupem vykonala pro děti, zaměstnance a v konečném důsledku i pro obec skutečně mnoho. Po téměř 30 letech končí i kuchařka paní Trojánková, po dlouhé době i uklízečka paní Čuříková. I jim zastupitelé jako poděkování věnovali odměnu ve výši 20 resp. 10 tis. Kč. 

Odstoupení od žádosti o dotaci na protipovodňový informační systém.
Obci se naskytla zřídit příležitost obecní rozhlas vedený po optických kabelech pana Války na principu IP telefonu, který již provozuje internet v obci. Celkově je toto řešení levnější (cena se bude pohybovat v řádech desetitisíců) a pro naše potřeby funkčnější, než původně schválená varianta v rámci dotaci z Operačního programu MŽP (tam bychom platili spoluúčast cca 1 mil CZK). Proto zastupitelé revokovali své původní rozhodnutí a pověřilo starostu a místostarostu obce jednáním s p. Válkou, resp. stanovením konkrétních termínů a částek souvisejících s vybudováním obecního rozhlasu. 

Paní Kubová vznesla ještě dotaz na sraz důchodců u Milotů. Celkově je v obci 90 občanů s věkem nad 70 let. Starosta uvedl, že obec ráda akci podpoří a poprosil o přípravu nějakého konkrétního záměru, který by mohl odsouhlasit. Současně uvedl, že obec je v poměru s okolními obcemi velmi štědrá na akce tohoto charakteru. 

A na závěr ještě strosta upřesnil, že stezky do Hůry si bude obec postupně zatím upravovat sama. Výherce výběrového řízení dal sice nejnižší nabídku, bohužel se však plnění ukázalo nad jeho možnosti. Příští rok tedy zažádáme o dotaci znovu.
Zasedání skončilo 20.50

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.