Střípky ze zasedání 23.6.2016

S trochu malým skluzem jsem chytnul začátek zasedání. Celkem bylo na zasedání 8 zastupitelů (chyběl jen Milan Jánský) a několik občanů.

Starosta obce informoval o stavu aktuálních věcí a dění v obci.
Zatím to vypadá, že opravy silnic díky smlouvě o stavbě kanalizace z roku 2009 budeme muset zaplatit ze svého. Probíhají další a další jednání, výsledek je zatím nejistý. Současně starosta podal bližší informace k vytopenému domu pana Smrčka při čtvrtečním přívalovém dešti. Navzdory mínění, že za to může špatný projekt obecní kanalizace bylo šetřením zjištěno, že se to stalo chybou projektanta, který kreslil přípojku a nenakreslil zpětnou klapku. Pan Smrček si zajišťoval projektanta vlastními silami. Mirek Hofman se starostou ihned po této situaci pro jistotu prošli všechny přípojky, které dělal obecní projektant pan Loučka v rámci akce Kulového blesku, ty však byly naprojektovány správně. Dokonce, jak starosta Jech uvedl, pár lidí začalo už spekulovat s tím, že i když mají naplánovanou klapku, jestli ji tam mají dávat. Tato situace, která nastala, je tedy zřejmou odpovědí jestli šetřit, nebo dělat věci řádně.
Jinak lidé se postupně připojují. Snad jen pro doplnění, za jeden přívalový déšť nateklo do Mnichovic vody za 80.000 Kč. A můžou za to zřejmě chybně náplanované poklopy. Bohužel podle projektu z roku 2009 se musely dát takové jaké jsou nyní, tedy dírkované, a nešlo je měnit, jinak bychom měli problémy s dotací. A protože nikdo nechce vzít tuto chybu za svou, starosta zvažuje, že nakoupíme plné poklopy za své. Až poté se obec bude handrkovat s projektantem a stavební firmou.

Dobrou zprávou je, že autobusy už staví směrem do Strančic na kopci, během léta se snad podaří vybudovat zastávku a bude se zastavovat i cestou dolů.

Kvůli nadměrně zvýšenému provozu nákladních dopravy bude probíhat namátkové vážení aut jedoucích z lomu. Starosta soušasně vstoupil v jednání s policií v Mnichovicích i lomem a hledá se řešení na omezení dopravy.

V obci bude postupně probíhat škarpování a jemné vyspádování, aby odtékala povrchová voda z komunikací kam má.

V sobotu hasiči při oslavě 115 let založení dostali poděkování od starosty za rekonstrukci znaků a nátěru budovy z přední strany. 1.7. přijede pojízdná pivní hospoda. Žádná velká kultura, jak uvedl starosta, to asi nebude, ale bude zábava. Jste srdečně zváni.

Paní Kubová poděkovala všem, kdo se zapojili do organizace i účasti Dětského dne v Menčicích.

V 19.30 starosta uzavřel diskuzi a zastupitelé se vrhli jako vlci na program.

1. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu a regulaci hlučných činností
Zastupitelé navázali na vášnivou diskuzi z minulého zasedání. Starosta obce navrhl vyhlášku omezující hluk tak, aby vyhovovala právnímu výkladu i vyšla co nejvíce vstříc místním obyvatelům.
Jakmile tedy během následujících dní vstupí vyhláška v platnost, bude povolené dělat hluk takto:
Sobota 9-12, 14-20 hod
Neděle a státní svátky  9-12 a 15-18 hod (odpoledne pouze sekání sekačkami)

Klid tedy bude nutné dodržovat od 12.00 do 14.00 v sobotu a od 12.00 do 15.00 v neděli.
Na Silvestra bude nutné dodržet klid od 01.30 do 9.00 ranní.
Obecně upozorňujeme, že noční klid ve všední dny je od 22.00 do 06.00 hod

Starosta Jech po schválení vyhlášky doplnil, že tím přispíváme ke zlepšení životních podmínek v obci.

2. Žádost o podporu MAS Říčansko
Zastupitelé se shodli, že nepodpoří finančně fungování MAS Říčansko, s ohledem na to, že je to soukromý subjekt, který by si měl na svoji činnost vydělávat sám. Současně také protože za zadržení státních peněz si mohou sami chybami v žádosti, které navíc pokud odstraní, tak podporu zase získají.

3. Evergreen - úsekové měření
Starosta obce předložil ke schválení smlouvu s Říčany na provozování úsekového měření ve Všestarech. Funguje to v Říčanech, vznikla proto iniciativa, aby se to rozšířilo i do okolních obcí. Ve zkratce:
- Říčany zafinancují postavení měření ve vybraných obcích
- Říčany budou vybírat veškeré poplatky (my jako malá obec to dělat nemůžeme)
- Pokud budou min. 2 přestupky denně, tak je to samofinancovatelné
- Pokud nebudou, budeme doplácet
- Smlouva je na 5 let
- Úsekové měření sleduje nejen auta, která udělají přestupek, ale i ta ostatní údajně jako prevence kriminality

Zejména poslední bod společně s ne úplně férovým nastavením financováním vadil zastupiteli Jiřímu Macháčkovi a Daně Hnykové. (Můj názor je takový, že zasahovat do svobody lidí by se mělo co nejméně, pokud existují i jiná, byť ne jednoduchá řešení.)
Zasedání se účastnil i pan Fajgar, jak sám sebe popsal, “šéf odpustkového oddělení” :-)) a ten přednesl prezentaci, jak báječné a úžasné řešení to vše bude. Jiří Macháček upozornil na významný rozpor mezi jeho informacemi a informacemi, které získal při jednání v Mnichovicích. Mnichovice dle slov šéfa policie pana Nerada by raději viděli řešení upravením místního značení a méně represivním, přirozeným způsobem např. formou zřízením přechodů, obnovou podélného značení, kulatým objezdem či různými ostrůvky. 6 zastupitelů však nakonec, váhavě, ale přesto, zvedlo ruku pro schválení smlouvy s Říčany. Nám by se tak měla, dle slov starosty, rapidně zvětšit bezpečnost na komunikacích a navíc je to řešení, na které bychom sami jen stěží dosáhli.

4. Zastupitelé projednali velmi rychle (dost možná ještě s trpkou příchutí nesouladu z předchozího bodu) žádost obce Tehov o příspěvek na nově zřizovanou autobusovou linku. Tehov požádal Všestary, aby se podílely na nákladech noční linky Říčany - Světice - Tehov. Ačkoliv se jedná o ušlechtilý záměr, pro Všestary nemá noční linka žádný význam, tedy navrhl starosta příspěvek neschválit a zastupitelé jej podpořili.

5. Informace z valné hromady Regionu Jih podal Mirek Hofman. Snad jen nejdůležitější, že probíhají diskuze mezi obcemi o potřebách navýšení kapacity vodovodu díky novým výstavbám. Obec Všestary má velmi dobře nastavenou spotřebu, prakticky si vytváří průběžně rezervy tím, že si předplácí vyšší kapacitu, než kterou čerpá. Bude se zpracovávat model posílení vodovodu.

6. Žádost o odkup pozemku 1125
Žadatel již léta má zčásti zcela vědomě zabraný pozemek, který náleží obci. Bez tohoto pozemku je jeho vlastní pozemek téměř neprodejný a jeho prodejem by došlo k jeho významnému zhodnocení. Proto návrhem starosty, který zastupitelé schválili, je prodat pozemek za tržní cenu.

7. Dohoda o předávce vody mezi Regionem Jih a Všestary
Zastupitelé schválili uzavření smlouvy na další roky (resp. na dobu neurčitou) na předávku vody mezi současným provozovatelem a obcí Všestary.

Zasedání skončilo v 21:08

jrk

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.