Střípky ze zasedání 23.8.2018

Zasedání začalo s mírným zpožděním s 8 body na seznamu. Starosta zpočátku informoval o stavu některých z projektů: 

Dokončuje se oprava kaple. 28.9. bude ve 14:30 její slavnostní otevření, proběhne znovuvysvcení a těšit se můžeme i na vystoupení sboru. Celkově oprava stála 1,4 mil, 660 tis šlo z dotace. Zbytek jde ze obcí. Máme nové žulové schody, nové dveře včetně krásné kliky na dveřích, oplechování věžičky, lepší výmalba, opravené kontejnerové stání s možností zajíždění k objektu zezadu. Dále se pracovníci pokouší odstranit i graffiti nápisy ze zdí. Kaplička nebyla, a to již od roku 1932, zakreslená ani na katastru, tedy tím se muselo začít, abychom ji mohli vidět v dnešní hezké podobě. 

Úsekové měření. V tento okamžik se měří na rychlost 50 km/hod. Do 13.8. bylo spácháno přes 90 přestupků, tedy již nyní je zaplacena hodnota asi čtvrtletního provozu. Celkově došlo ke zklidnění provozu obce, na konci srpna skončí i rekonstrukce dálnice a obci se odlehčí. Krajská silnice se projektuje nová. Obec jedná o posunutí zónové 40 km značky, pohled policie však je, že v obci s chodníkem a úsekovým měřením ji nechtějí. 

Vykuřování dešťové kanalizace proběhlo v dubnu. Prokazatelně jsou napojené dvě střechy z místních nemovitosti - řeší se. Provozní ztrátu máme pouze 48.000 Kč za půl roku. Pomáhá tomu zašpuntování. No a samozřejmě nízké srážky a zvýšení stočného. 

Díky provedeným kamerovým zkouškám se zjistilo, že v Central groupu je část kanalizace zborcená. Musí se vyčistit a musí se opravit. To je zřejmě místo kudy roky již prosakuje odpad. Jakmile se tyto bolesti odstraní, začneme naplno fungovat. 

Došlo k částečným opravám místních komunikací. Firmy obecně nestíhají, takže se část ještě bude dodělávat. Sluneční bude mít příští rok asi nový asfalt, bude se dělat společně s cyklostezkou. 

Tehov je na suchu a bude se stavět vodovod. Na Hůře se postaví zemní vodojem. Trasa povede cestou K lesu a nahoru do Hůry. Tím pádem by mohlo dojít přeložení nerovné zámkové dlažby v ulici K lesu. 

Přestaly létat bodláky. Ačkoliv se podařilo na chvíli mít zajištěnou údržbu pracovníkem obce, tento před šesti týdny opět zmizel a není o něm slechu. Obec zajistila náhradní řešení - pana Havlíčka. 

Hasiči udělali kůly kolem dětského hřiště a vytahali řasy z nádrže. Při současném počasí je otázka, jak rychle se začnou znovu tvořit. 

Uvolní se obecní byt. Konečně přijde chvíle, kdy budeme mít s novým nájemníkem smlouvu, kterou také obec bude moci vypovědět. 

Paní Kubová informovala, že jeden den po oslavě opravy Kaple, tedy 29.9. se koná sraz důchodců u Milotů. Kdo se chce účastnit akce a je starší šedesáti let, ať se hlásí na úřadě. Bude od muziky, zábavy i občerstvení trochu. 

Pan Baťcha poděkoval panu místostarostovi Hofmanovi, že sehnal dobrou firmu. U Kapličky pracovali opravdu pořádně. Práce je udělaná krásně a s citem. Přihrabování k lipám nebude, protože by to odnesly lípy. Parkoviště u hřbitova by se mělo dle slov starosty a místostarosty postupně odvážet. Aktuálně se projektuje nový chodník až od hřbitova. Padl také podnět udělat kolem křížku na návsi obrubník. 

Světla v horních ulicích - udělal se rozvaděč, jsou papíry. Nyní se budou podepisovat v Říčanech poslední smlouvy. Musela se udělat úprava v trafačce, udělala se revize. Papíry a povolení je na ČEZu - svítit bude jedna nebo dvě lampy. Starosta v diskuzi upřesnil, že je to na celkovou koncepci jak a kdy svítit. K této širší diskuzi ještě určitě dojde. Jde o to, aby se nesvítilo zbytečně do vzduchu. S panem Hejdou se řešilo také to, že stav sítě neumožňuje částečné vypínání. 

Zmizely lavičky - dřevěné sezení, co ukradl zřejmě někdo místní, přijel autem od Tehovské strany a bral to přes pole dolů. Podívejte se k sousedům :-) Fotky jsou na stránkách.

................

1) Stanovení veřejného prostranství. Od začátku byl 947/28 zamýšlen jako cesta a je nutné, aby tak zůstal. Při parcelaci a výstavbě byla jako podmínka jasně stanoveno, že tam cesta zůstane. Jakékoliv zaplotování je proti původnímu záměru. To je uvedeno i v kupní smlouvě. Historicky tento pozemek prošel až do soukromého vlastnictví (pan Novotný prodal panu Táborskému). Jeho ohrazením by došlo k zašpuntování konce ulice, což by způsobilo problémy do budoucna. Proto zastupitelstvo stanovilo pozemek jako veřejné prostranství a vyjádřili nesouhlas s jeho zaplocením. Starosta dále uvedl, že tam dochází k neopravněnému navážení kubíků sutě. Už je dán podnět na porušování zákona. Šetření je nařízeno na 14.9. a majitel bude muset zavážky kompletně odstranit. 

2) Úvěrová nabídka ČS na předfinancování stavby cyklostezky. Dle podmínek pro výstavbu cyklostezky, která mimojiné spojí Mnichovice se Všestary, musíme akci nejdříve zaplatit. Peníze pak dostaneme zpětně po dostavbě. Je nutné zajistit finance pro překlenovací dobu. Starosta zajistil úvěry, které jsou bez poplatků a dostali jsme výhodnou úrokovou sazbu. Zastupitelé proto schválili dva úvěry na výstavbu Cyklostezky. A to první ve výši 20 mil., který je do 30.11.2019, kdy by měla být cyklostezka hotova. Druhý úvěr ve výši 5 mil. bude mít obec na vše, co je spojené s akcí a v průběhu výstavby cyklostezky se může postavit či opravit. Pokud bychom úvěry nakonec nečerpali a pokryli z vlastních peněz, nic nás to nebude stát. 

3) Informace z VH SORJ dne 12. 6. 2018. Bylo schváleno hospodaření za rok 2017. V Kunicích byl schválen zhotovitel na rozšíření a prodloužení vodovodního řadu. ITV skončilo s hospodařením ziskem 1,7 mil CZK. Tehov informoval, že jedná s DHI o trase vodovodu. Mnichovice hlásili, že nemají vodu a stav se zhoršuje. Všestary jsou na tom dobře.

4) Informace z VH SO Ladův kraj 14. 6. 2018. Výpůjčky v rámci spolku Ladův kraj by měly probíhat vůči obcím spíše než vůči spolkům. Probíhá projekt Krásné vyhlídky 2, který realizuje Klub Seniorů. Jedná se o stezky a pomáhají je trasovat a shánějí dotace. 

5) Fungování bistra u Hastrmana v Menčicích. Do konce srpna by mělo proběhnout doplacení dlužného nájmu. Současný provozovatel informoval, že od nového roku tuto činnost ukončí. V září tedy obec zveřejní záměr k pronájmu. 

6) Projednání výstavby na pozemku par. č. 1043. Vzhledem k tomu, že na uvedeném pozemku je provedena stavba plynové a vodovodní přípojky, která je řádně zkolaudována a pozemek sousedí se zastavěným územím vydalo zastupitelstvo souhlas s umístěním stavby. 

7) Projednání výstavby na pozemku par. č. 954. Zastupitelé po delší diskuzi odložili rozhodnutí o souhlasu s umístěním a výstavbou rodinného domu v nezastavěném území. Pozemek je mimo návrh územního plánu, ačkoliv se v dané lokalitě původně s výstavbou počítalo. Říčany se obávají, aby nedošlo k pokažení horizontu a vyžadují architektonickou studii. Zastupitelé proto pověřil starostu a místostarostu projednáním podmínek. 

8) Dodatek ke smlouvě o školském obvodu s městem Mnichovice. Schválil se dodatek o neinvestičním příspěvku 1.059.000. Tato dohoda zajišťuje obci tzv. spádovou školu pro první až devátý ročník na dalších 15 let. To, že máme školu, je velkým štěstím pro obec. Ostatně stejně jako vodu, jak uvedl starosta. A to zejména proto, že např. předchozí zastupitelstvo Mnichovic mělo se spádovým obvodem velký problém a bylo složité jej vyjednat. Je nová tělocvična, šatny. Máme tedy jen minimální starost, prakticky pouze úhradu těchto financí, a funguje to. Teď tam bude cyklostezka, plánuje se výstavba jídelny, tam budeme také přispívat. Máme podíl cca 7 % dětí. 

Zasedání skončilo 21.25

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.