Střípky ze zasedání 25.5.2017

Zastupitelstvo tentokrát začalo ve slabším, byť usnášenímschopném počtu pěti zastupitelů a jednoho občana. Na začátku byla v rámci diskuze probrána tato témata:
Zítra bude opravený traktůrek, opět zase fungovat pro obec. Pracovník již pomalu začal chápat svoji činnost, jak uvedl starosta, tedy dojde i na úpravu u Menčic. Současně byl vznesen dotaz na vyčištění nádrže, starosta prověří možnosti.

V průběžných přípravách jsou místní krajské komunikace, neustále se řeší s Krajem, jde to pomalými kroky. Strančická půjde zřejmě z dotací, Mnichovická je pouze silnicí "průjezdnou" a bude složitější na ni dotaci najít. Starosta napravil chybná čísla na kraji, snad nás začnou vnímat již jako důležitější prioritu.

Dotaci na opravu úvozů do Hůry jsme bohužel nedostali, může za to zejména funkce lesa, který máme vedený jako hospodářský, nikoliv rekreační les. Projekt je však připravený, jakmile se objeví jiná dotace, můžeme to zkusit znovu.

Starosta prověřil také možnost úpravy dětského hřiště na návsi. Dostaneme dva návrhy řešení, Dana Hnyková se podívá po možnosti dotačních titulů. Nicméně starosta uvedl, že u velikosti našeho hřiště by s ohledem na složitost administrativy a náklady spojené s projektovou dokumentací spíše cítí, že lepší to bude upravit ze svého.

13. června je audit obce a 20. června je hloubková kontrola HZS.

Pan Baťcha se zeptal na noční autobus, jestli stále jezdí. Současně byl řešený dotaz na úpravu jízdního řádu ranního autobusu, který sváží děti do školy a ty přijíždějí pozdě. Starosta prověří a zjedná nápravu.

1) Informace z valné hromady DSO Ladův kraj.
Valná hromada svazku schválila v rámci celého projektu Svazku obcí posílení administrativní kapacity pro meziobecní spolupráci.

2) Odkup části pozemků par. č. 842 a 843.
V rámci projektování Cyklostezky do Prahy na kole, úsek Kolovraty – Mnichovice, vznikla potřeba výkupu části pozemků o velikosti 705 m2 tak, aby trasa splňovala požadované parametry. Z toho důvodu proběhla jednání s majitelem pozemků 842 a 843, firmou DFARMA o částečném odkupu. Majitel na základě situace s řešením a odprodejem části pozemků souhlasí a navrhl cenu 175 Kč za m2. Minimální cena odhadní pro tuto lokalitu je 86 Kč/m2. Zastupitelé schválilo záměr odkupu, získáme tak do vlastnictví celou historickou stezku spojující Všestary a Mnichovice. Šíře cesty počítá i se stromořadím, keři. Starosta bude za obec ještě jednat.

3) Dodatek č. 1 k „Dohodě o stanovení podílů…“ SORJ.
Jen ve zkratce. Strančice, jako jediná obec, neschválila několik odstavců týkající se postupu při překročení kapacity odebírané vody. Dodatek byl tedy pozměněn a Všestarům se budou tedy vracet podíly z nevyčerpaného objemu. Zatímco jiné obce mají opačný problém a to ten, že čerpají více než si rezervovali a musí tedy doplácet.

4) Dne 19. 4. 2017 obdržela obec od provozovatele VODA CZ SERVICES „Vyúčtování provozu kanalizace Všestary za rok 2016“, kde vyčísluje ztrátu z provozování a uvádí že ztrátu způsobuje nátok tzv. balastních vod do řadu. Tento problém obec řeší již od výstavby. Je způsoben osazením velkého množství odvětraných poklopů do silnic a cest naší obce, tzn. do komunikací, které jsou, a i před stavbou byly, v žalostném stavu, nešlo tedy provést standardní vyspádování atp. Po jednání s projektantem a provozovatelem došlo, kde to bylo možné, k záměně plných a odvětraných poklopů. Zároveň došlo v  průběhu května 2017 k zazátkování poklopů. Toto se ale projeví až v roce 2017, resp. 2018. Platba za balastní vody je vyčíslena na 392.789,57 Kč. Zastupitelé schválili, že tuto částku nebude promítat do navýšení stočného. Starosta naopak zkusí dojednat původně v říjnu proovozovatelem avizovanou částku v maximální výši 250 tis. Kč.

5) Odkup části pozemku par. č. 1004, 25 m2.
6) Odkup části pozemku par. č. 1100/2, 709 m2.

Shodně s bodem 2 je potřeba vykoupit pro cyklostezku ještě tyto pozemky. Obec se dohodla s majiteli na prodeji pozemků za 86 Kč/m2 a zastupitelé nákup pozemků schválili.


 

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.