Střípky ze zasedání 26.5.2016

Tentokrát jsem dorazil na zasedání se skluzem asi 20 minut. Příjemně překvapil počet občanů, bylo jich na zasedání sedm. I zastupitelé se sešli, kromě nemocné Dany Hnykové, v plné sestavě. Na začátku diskuze s občany se řešil pravidelný evergreen a to stav projektu kanalizace. Nicméně kdo pravidelně sleduje střípky ze zasedání, tak ví.
 
Starosta pak informoval o nejdůležitějších aktivitách posledních dní. Ve stručnosti přinášíme i zde:
Dotace na část komunikace.
Žádali jsme o dvě dotace, pro hasiče a na komunikaci. Hasiči ke své dotaci opomněli cosi přiložit a tak nedopadla. Naopak na komunikace jsme dotaci dostali, viz bod 3 níže. Obecně nutno říci, že Kraj nedostal peníze na kompletní rekonstrukce, ale jen na vrchní asfalty což je tak řešením tak na 2-3 roky, a pak celé znovu. Starosta zkusí vyvolat jednání o smysluplnější variantě, tyto "napůl" práce provozovat nechceme.
 
Úsekové řešení 
Je zpět ve hře. Kdo sledoval dění tak ví, že Říčany vyvolaly velkou akci, kdy se obce, které pod ně spadají, mohly přihlásit k projektu "hromadného" úsekového měření. Po delší odmlce tedy projekt zase oživl, uvidíme na jak dlouho. Ve Všestarech se řeší dva úseky a to u pomníčku ze Strančic a na příjezdu do obce od Říčan. Cílem je bezpečnost v centru obce, kterým občas auta prolétnou nadzvukovou rychlostí. Celé řešení samozřejmě stojí peníze, hradit by to měly Říčany a aby obec nedoplácela, musí měření zachytit minimálně dva přestupky denně. Tak doufejme je nebudeme muset činit my občané.
 
Podpora MASky (místí akční skupina)
Přes MAS Říčansko jsme získali v minulosti část peněz na rekonstrukci návsi. Tato skupina nezískala letos od státu peníze na provoz, žádají tedy obce o příspěvek. Starosta a část zastupitelů však vzhledem k ne úplně "košer" nastavení dotačního systému jako takového nejsou zastáncem tohoto řešení. 
 
Zrušilo se výběrové řízení na svozovou firmu, zúčastnila se jen jedna a ačkoliv dala nízké ceny, nesplnila kritéria. Proto bude vyhlášené nové řízení, již ne přes elektronickou aukci, od čehož si starostové sdružených obcí slibují pestřejší cenové nabídky.
 
Paní Kubová položila dotaz na to, jak má pan Procházka zadání na sekání travin s tím, že občas něco poseká, občas něco nechá. Starosta odpověděl, že provolá pana Procházku a prověří, jestli budeme schopni najít trvalejší a smysluplnější řešení.
 
Od občanů padl dotaz na rekonstrukci chodníků. Starsta obce Jaromír Jech upřesnil, že na to nejdou dát peníze ani ze stávajících dotací a bohužel ani z vlastního. Navíc chodník je krajský a stál by hodně peněz. Projekty a posudky budou stát kolem 200 tisíc. Na to nemáme zatím. A bohužel nejde to dělat po kouskách, musí se rekonstrukce udělat celého chodníku vždy najednou. Nicméně o problematice se ví a pracuje se na systémovém řešení.
 
Kanalizace Menčice
Budeme žádat o dotaci na dostavbu kanalizace v Menčicích. Tam jsme předtím nedostali finance, protože je to neekonomické připojovat pouze cca 60 nemovitostí. Nyní je program MŽP, plán je na čističku (namísto čerpačky což se ukázalo jako nesmyslná investice) někde v okolí Hastrmana. Starosta zadal studii. Odkanalizujeme Menčice jako ves, pak chaty a pak se podaří mít čistý potok i rybník. Je téměř jisté, že se bude muset vybrat od lidí, počítá se okolo 30 tis. Kč ale není již nereálné, že by to nebylo. Předběžná doba realizace je 2018. Mirek Hofman doplnil, že se použije dokumentace, která již existuje. Toto řešení ušetří několik set tisíc korun, kdyby se podařilo, byl by to úspěch pro naši obec. 
 
Pan Novotný na schůzce se starostou potvrdil, že v lomu těží do konce tohoto roku, pak budou 2-3 roky dotěžovat. Co to znamená? Nebude se střílet. Avšak již nyní tam mají překladiště což by znamenalo dvojnásobný provoz a pro obec ani korunu (v současné chvíli cca 300 tis.). Pokud by k této variantě "překladiště" došlo po ukončení těžby, začne obec situaci řešit s ohledem na dopady na životní prostředí.
 
Dotaz občanů směřoval také na napojení ulice Pampeliškové (zástavba Central Group) na  kanalizaci. Místostarosta Mirek Hofman odpověděl, že se napojení teprve usilovně plánuje. Současná čistička je sice ještě v provozu, ale na hranici životnosti. Minulý pátek byla přidělena kanalizaci kolaudace, teď se musí najít řešení, jak to "papírově" propojit. Všichni mají snahu to co nejrychleji ukončit.
 
Paní Poláková vznesla dotaz na vyvedenou vodu z druhého úvozu, která nikam neodtéká, voda stojí pod rourou, v létě to bude hnít a budou tam komáři. Dotaz rovnou propojila i s psími výkaly, které jí v úvozu vadí. Druhý úvoz byl totiž v minulých týdnech zpřístupněn a dá se jím dostat až do lesa.
Starosta se tam půjde podívat. Nicméně upozornil, že psí výkaly, natož v igelitových pytlích by se neměly vyhazovat do popelnic ani do bio odpadu.
 
Zábavně vášnivou diskuzí nad výkaly skončila chvíli po osmé hodině část věnovaná dotazům občanů.
 
1. Závěrečný účet obce Všestary za rok 2015.
Zastupitelé schválili Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření i Závěrečný účet za rok 2015 tedy inventuru toho, co se utratilo minulý rok. 
 
2. Zastupitelé schválili dodatek k veřejnoprávní smlouvě, kterou máme uzavřenou s městem Říčany, se zvýšením poplatku za projednávání přestupků. Obecně obec nyní bude platit necelé 2.000 Kč za jeden projednaný přestupek. 
 
3. Přijetí dotace od Středočeského kraje na rekonstrukci části místní komunikace.
Obec Všestary žádala o dotaci ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst na rekonstrukci části místní komunikace V Zahradách. Dne 25. 5. 2016 přišlo datovou schránkou oficiální oznámení o přidělení dotace ve výši 500.000 Kč. Zastupitelé dotaci přijali. Použito to bude na komunikaci V Zahradách (od Javůrků ke křižovatce) a to zřejmě na dvě vrstvy asfaltu. Cena za práce vychází dle rychlého propočtu na cca 3.000 Kč za m2 včetně odbagrování. Postupně bychom takto mohli dávat silnice v obci dohromady.
 
4. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu a regulaci hlučných činností.
Na tento bod se starosta i zastupitelé velmi těšili. A skutečně bylo na co. Obec Všestary nemá obecně závaznou vyhlášku, která by omezovala používání hlučných zařízení a stanovovala dodržování nočního klidu. Po vymezení zastavěného území obce došlo k relativně prudkému nárůstu stavebních činností v obci. Tyto činnosti jsou často spojeny s hlučnými projevy stavebních strojů, a to i o víkendech a dnech pracovního klidu. Pokud nemá obec vyhlášku, nelze nijak dodržování klidu, resp. omezení hlučných činností vyžadovat, natož vymáhat. Až potud by to asi nikomu nevadilo, ale součástí hlučných strojů jsou také cirkulárky, pily, a bohužel i sekačky na trávu. A právě omezení používání těchto přístrojů, zahrnutých do skupiny "nadměrně hlučných", vzbudilo silné vášně. I přes drobné výkyvy se podařilo diskuzi mezi občany i samotnými zatupiteli držet v rozumných mezích.
 
Starosta, jakožto předkladatel, navrhnul vyhlášku tak, aby v sobotu byl vyhlášen klid okolo poledního a pak po celou neděli. Zastupitelé následně diskutovali další varianty a protože diskuze byla náročná a řešení se na obzoru neobjevovalo, odložili bod až na závěr zasedání. Tam se pak podařilo najít shodnou řeč v tom, že v sobotu bude pravděpodobně omezen provoz hlučných zařízení na dobu 9.00-12.00 a 14.00-20.00. Otazníkem je neděle a dny pracovního klidu. Předběžně se rýsuje varianta, že bude možné hlučné zařízení používat v odpoledních hodinách, aby se vyšlo vstříc těm, kteří na víkend byli pryč a současně pro případ, kdyby soboty budou deštivé. Starosta obce navíc přislíbil, že prověří, zda je možné nějak sekačky trávníku vyčlenit ze skupiny hlučných zařízení. Uvidíme tedy kam se posuneme a to na dalším zasedání.
 
Obecně starosta obce Jaromí Jech upozornil, že záměrem vyhlášky je omezit nadměrný hluk ve dnech, kdy má být klid, omezit o víkendech aktivitu stavebních firem, nikoliv však řešit mezisousedské spory. 
 
5. - 6. Prodej části pozemků
Zastupitelstvo schválilo prodej 1/2 podílu na  pozemku p.č. 891/17 o výměře 34m2 v k.ú. Všestary u Říčan, z vlastnictví Obce Všestary, do vlastnictví  Šárky Procházkové a 1/2 podílu na  pozemku p.č. 891/18 o výměře 35m2 v k.ú. Všestary u Říčan, z vlastnictví Obce Všestary, do manželů Ondřeje Nováka a Gabrieli Novákové Lupínkové shodně za kupní cenu 270,- Kč za 1 m2. 
 
Během zasedání zazněla v souvislosti diskuzí nad vstřícnostní některých státních úřadů starostova perlička. A protože se nám líbí, tady ji na závěr přinášíme: "Je lepší jednat s člověkem se kterým si rozumíte, než s blbcem."
jrk
 

 

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.