Střípky ze zasedání 27.3.

Z prvního jarního zasedání opět přináším pár postřehů a střípků. Dorazil jsem o notnou chvíli později, a i tak jsme se trefil do konce předčítání zápisu z minulé schůze, tedy snad neuniklo nic závažného. Ano, toho předčítání, které si zastupitelé u starosty již několikrát vyžádali, aby se nedělalo, protože to bere drahocený čas. Ze zastupitelů chyběli Dana Hnyková a již zcela tradičně Pavel Vydra. I když mu je omluvou, že plánování starosty je opravdu ze dne na den.

Jen krátce tedy informace z rekapitulace zasedání 27.12. 2013. Zastupitelstvo schválilo zadávací dokumentaci pro realizaci stavby kanalizace v obci. Do dnešního dne nebylo, dle informace od starosty, výběrové řízení vyhlášeno, neboť některé výkazy vykazovaly chyby. Toto bylo opraveno (po 3 měsících) a pokud se vyhlásí VŘ příští týden, tak by koncem května měla být podepsaná smlouva na výstavbu.

Před samotným projednáváním bodů zasedání byl nechán prostor pro dotazy občanů. Milan Šafránek informoval, že se vzhledem k jeho svatbě a přestěhování do Říčan bude muset vzdát v blízké době svého mandátu jako zastupitele. Ostatním zastupitelům přinesl malou ochutnávku svatebních dobrot, což bylo s povděkem přivítáno.

Pan Baťcha vznesl dotaz ke kanalizaci, pan starosta informoval, že aktuálně nás čeká výběr zhotovitele, poté výběr stavebního dozoru a následně výběr poskytovatele úvěru. Současně je nutné počítat s příspěvkem, kterým budeme muset Mnichovicím přispět na údržbu a rozvoj stávající stoky, na kterou se napojíme, částka se může pohybovat v rozpětí 1,5 až 2 milionu CZK. Nicméně to je zatím otevřená záležitost.

Současně bylo konstatováno, že není spokojenost s provozovatelem místní prodejny. Ačkoliv na počátku fungovala prodejna dobře, nyní její provoz s omezeným sortimentem i množstvím zboží, pozdní splatnosti faktur jež navíc nikdo řádně nevymáhá, zanedbaný stav apod. spíše naznačují, že nebude vůle se současným provozovatelem prodloužit smlouvu.

Na základě podnětu Milana Šafránka starosta prověří umístění vhodných označení či patníků ke škarpě za ostrůvkem autobusu směrem do Strančic. Do těchto škarp padají občas vozidla.

Mária Bahníková přišla s námětem, že by lidé z Menčic, kde se zatím nedá počítat s výstavbou kanalizace, získali od obce příspěvek na žumpy či čističky. V Menčicích je známo, že se tam kanalizační vody likvidují většinou hodně nadivoko a že občané nevyvážejí ale vypouštějí, což je spíše podnětem pro životní prostředí či vodoprávní úřad (stejných "prasáren" se však dopouštějí i někteří Všestarští a i na ně určitě dojde). Dle slov starosty jsou zde prioritnější úkoly jako např. Mateřská škola, rekonstrukce komunikace či aktuálně návsi. Tedy zabývat bychom se tím měli až ve chvíli, kdy na to budou finance.

Mária dále upozornila na díry v komunikaci do Menčic. Starosta přislíbil, že se díry opraví ovšem současně s opravou příčného odvodnění, aby voda netekla vrchem. Na nový přetah silnice to zatím nevypadá, není jasné dle pana starosty, zda na to budou finance. Nicméně zastupitele to nenechává chladným, Jaromír Jech na podzim zjistil, že na opravu komunikace v Menčicích by bylo možné požádat o dotaci, jež byla vypsána. Zastupitelstvo pověřilo starostu, aby objednal zpracování žádosti o tuto dotaci, ovšem starosta žádost zpracoval a podal sám. Pokud bychom dotaci získali, může se na to obec vrhnout.

Celkově nutno říci, že po cca hodině dotazů a odpovědí jsem se nemohl zbavit pocitu, že je něco jinak. Možná podvědomí o blížících se volbách způsobuje, že odpovědi pana starosty nebyly k předloženým návrhům vyloženě zamítavé ani odsekávné, spíše nechává nezvykle věci otevřené s informací, že věci se můžou hýbat oběma směry. Jak k zamítnutí, tak ke schválení. 

Prodej části pozemku z majetku obce (70/1)
Pozemek je veden jako zahrada. Žadatelem je Martin Vycpálek. Na části pozemku je uložena dešť. kanalizace. Starosta obce provedl prohlídku dotyčného místa.  Po diskuzi nad papíry bylo zastupitelem Jechcem navrženo podívat se nejen na plány s kanalizací, ale současně provést místní šetření, aby zastupitelé získali obrázek, o čem vlastně rozhodují. Podle starosty je to pozemek zřejmě nepotřebný, navíc se o něj obec nestará. Pan Hofman navrhnul, aby se záměr k prodeji vyvěsil s tím, že dešťová kanalizace by se stala věcným břemenem. Toto také většina zastupitelů schválila. Je škoda, že ne všichni naslouchali a nešli se na dané místo nejdříve podívat, než hlasovali.

Zajištění povinné docházky 2015/16
Jaromír Jech informoval o stavu zajištění povinné školní docházky. Díky rekonstrukci školy v Mnichovicích máme ještě zajištěnou docházku pro děti na rok 2014/15. Avšak nejsilnější ročník do prvních tříd půjde v dalším roce. Na to kapacita školy rozhodně nebude stačit. Proběhla proto další ze schůzek v Mnichovicích za účasti všech dotčených - spádových obcí. Aktuálně je na stole nutnost vybudovat nástavbu školy v Bezručově ulici. Předpokládaná cena by se měla pohybovat kolem 36 milionu CZK (bez nové tělocvičny). Počítá se spoluúčastí okolních okcí, dle propočtu by to Všestary mělo zatížit kolem 2 mil. CZK. Další školy z našeho okolí kapacity rpo nové děti, dle informace od Jecha, také nemají. Mnichovice mají projekt na přístavbu zpracovaný a pokud bude vyhlášena výzva, bude podána žádost o dotaci. Nikdo však neví, jak to celé dopadne. Jednání o této problematice probíhají s okolními obcemi již asi 2 roky.

Zadání přezkoumání hospodaření obce
Starý rok byl účetně uzavřen. Přezkoumání hospodaření obce opět provede Krajský úřad.

Výsledek hospodaření Mateřské školy Všestary v roce 2013
Mateřská škola vykázala za rok 2013 zisk 8.451 CZK, náklady činily cca 1.942 tis, výnosy 1.951 tis. CZK. Na základě rozhodnutí zastupitelstva byl zisk převeden do rezervního fondu. 

Rekonstrukce návsi a obnova jejich funkcí
Na rekonstrukci, na kterou jsme získali dotaci, bylo dle zprávy Mirka Hofmana poptáno 8 subjektů, nabídky předložili pouze 3 firmy. Hodnocení proběhlo podle kritérií cena-termín-fakturační podmínky. Vybrána byla firma z Radotína BM Construction a práce právě probíhají.
Na základě návrhu pana Hofmana by se měla i trochu jinak zrekonstruovat zvonička. Ideálně tak, aby se to opláštilo dřevem podobně jako staré zvonice ve formě deštění, tedy prkna přes sebe. Stávající výbava zvoničky by mohla zůstat. Současně se řešila i autobusová zastávka. Její vzhled má na starosti, stejně jako ostatní technické věci, pan Hofman. Ten, když už tu bude asfaltovačka, aktivně i poptal vyspravení děr na návsi, začištění spár, zaříznutí a srovnání přechodů mezi starým a novým asfaltem a opravu propadlých míst. Vícenáklad představuje cca 25 tis. Kč nad rámec objednaných prací. Zastupitelé návrh přijali. Milan Šafránek doplnil, že s hasiči nově natřou zábradlí okolo nádrže.

Rekonstrukce a rozšíření kapacity MŠ
Zastupitelé uložili starostovi zajištění organizace a provedení výběrového řízení na dodavatele stavební části a zvlášť technologie. Dle zastupitelů by výběrové řízení měla provést společnost Geo group, která současně zpracovávala žádost o přidělení dotace z Regionálního programu rozvoje. Tedy nedělat výběrové řízení na organizátora výběrového řízení stavení firmy a urychlit tak celý proces. Na celou akci včetně kolaudace školky máme jeden rok, což není mnoho. Celkově by se cena za rekonstrukci a přístavbu měla pohybovat kolem 19. mil Kč včetně technologií.

Starosta obce přednesl na konci zasedání zprávu z valné hormady Svazku obcí Region Jih.
Chystá se měření, aby se zjistilo, kdo je připojený před vodoměrem, protože se ztráty vody pohybují okolo 30%.

Termíny zasedání na rok 2014 nejsou stanoveny. Tedy ne že by se nedaly určit, ale starostovi se evidentně nechce. Takže suše jen oznámil, že další zasedání bude někdy na konci dubna nebo v květnu. Škoda písmenek to jakkoliv komentovat.

Jirka M.

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.