Program a střípky ze zasedání 27.6.2013

Jednání začalo schválením zápisu z předchozího zasedání. Účastnili se jej všichni 4 zastupitelé VPV, pan Škvor a starosta obce. Ostatní zastupitelé na zasedání nedorazili, stejně tak i samotní občané obce. Avšak nechyběly jen zastupitelé. I stoly, u kterých běžně sleduje zasedání veřejnost, značně prořídly. Jejich zmizení je záhadou nejen pro zastupitele, ale i pro starostu obce. 

 

1. Zastupitelstvu přísluší schvalovat závěrečný účet obce, který předložil starosta obce. Ten se v průběhu zevrubného předčítání čísel o výdajích, příjmech, inventarizace, dotací, podílu obce na závazcích atd. na chvíli zastavil nad několika body, zejména pak, že byly o něco nižší výdaje, než se plánovalo (především díky tomu, že se některé plánované aktivity nerealizovaly).

Podařilo se snížit starší pohledávky za komunální odpad, nicméně ihned naběhly nové za rok 2012. Stejně tak v rozpočtu zejí díry také díky mimo jiné nevybraným poplatkům za psi či hroby. Jaromír Jech se svými dotazy dopídil k tomu, že obec má v pohledávkách, které se jí nedaří díky různé platební morálce občanů či jednotlivých subjektů vymoci, částku pohybující se kolem 450.000,-.  Na konci roku bylo na účtech obce cca 850 tis. Kc. 

 

Závěrečný účet obce schvaloval Kontrolní odbor Krajského úřadu, a shledal několik drobných chyb, překlepů a nesrovnalostí. Něco bylo již částečně opraveno, na ostatním bude starosta pracovat tak, aby chyby byly odstraněny.

 

Předčítání čísel skončilo po dlouhých 45 minutách s tím, že zastupitelé závěrečný účet schválili s výhradami směřujícím k odstranění nedostatků. Jen pro zajímavost, pitvání Kontrolního odboru a hledání nesrovnalostí ve financích obce zabere vždy asi 4 hodiny.  A pokud naleznou nesrovnalost, je na obci, aby ji starosta dohledal a vysvětlil. 

 

2. Účetní závěrka roku 2012

Jedná se víceméně o další byrokratický krok plný čísel, ve kterém obec dokládá svoje hospodaření. Troufám si říci, že je to "vyšší škola pro účetní nadšence", tedy těžko pochopitelná kapitola pro některéé zastupitele, natož pak běžného pozorovatele. Tedy zastupitelstvo schválilo účetní závěrku. Pokud toužíte po finančních detailech, je nutné si, z výše uvedeného důvodu, skočit za starostou, který v tom zatím "plave" nejzdatněji :-)

 

3. Ohledně zájmu k odkoupení pozemků s trvalým travním porostem - pastvinou parc. číslo 721/36 a větším 721/38. Nový vlastník chaty u těchto pozemků má zájem si pozemky koupit. Zastupitelstvo schválilo záměr, že pozemek 36 obec zájemci prodá, pozemek 38 pak obec nabídne k dlouhodobému pronájmu, neboť zatím nevidí důvod se pozemku z majetku zbavovat. Ceny zatím nebyly stanoveny.

 

4. Obec obdržela od společnosti Likra výpověď z nájmu z prostoru bývalé staré školy. Nájem byl 120tis, ročně, obec tak přichází o poměrně důležitý zdroj příjmu. Starosta obce doufal, že se nájemce rozhodne výpověď stáhnout, ale nestalo se tak. Upřímně není divu, když vidíme, v jakém stavu vesnice je. Budova je vlhká, při nevyužití chátrá velmi rychle. Starosta zmínil, že existuje studie pro praktické využití budovy na klubovny, společenské místnosti, restauraci. Nicméně neví, kde na to hledat zdroje financí a myslí si, že ani na ně nedosáhneme. 

 

Zastupitelé proto schválili jmenování pracovní skupiny, která prostory obhlédne a zjistí aktuální stav budovy. Následně projednají další využití prostor, jejich pronájem či možnosti přestavby. Starosta obce i Jaromír Jech se zatím velmi rázně staví proti variantě prodeje budovy.

 

5. Následovala informace z valné hromady svazku obcí Region Jih (tedy vodovod). Jednalo se o informaci účetního charakteru, kterážto je pro běžného občana celkem nedůležitá. Je předpoklad, že by se v letošním roce mohla zahájit výstavba 3. etapy vodovodu. Naopak připojení Kostelních Střímelic je zatím nejasné, protože je počet obyvatel příliš malý, ale řešení se hledá.

 

6. A protože se se zprávami roztrhnul pytel, ještě jedna, tentokrát ze shromáždění starostů Svazku Ladova kraje. Na shromáždění byla uvedena v život myšlenka na nákup koloběžek do vybraných informačních center, o které již projevily zájem některé sportovní spolky. I vy tak na nich zřejmě budete moci brzy brázdit kraj. Nakonec padla poznámka, že obec Strančice z Ladova kraje pravděpodobně odchází.

 

7. Téma: Zařazení obce Všestary do Místní akční skupiny MAS Říčansko pracující na rozvoji venkova. MAS Říčansko uvádí, že je ve složité finanční situaci, neboť jsou odměňováni přes ministerstvo ŽP a to jim údajně "zkrouhlo" finance. Údajný nedostatek financí se tedy snaží vyrovnat tím, že obce zaplatí poplatek (který doposud nehradily) za to, že zůstanou v působnosti tohoto sdružení. Jaromír Jech podotkl, že MAS má finance z každé dotace, kterou zprostředkuje a to v nemalé výši. Zastupitelé se tak dostali pod tlak, kdy pokud by neschválili příspěvek, pak by zřejmě nebylo možné úspěšně žádat o další dotace skrz toto sdružení. I když je otázka, jestli tam jsou dotační tituly, na které Všestary vůbec dosáhnou. Zastupitelé ve finále schválili příspěvek ve výši 24 tis. Kč na dva roky.

 

8. Starosta obce informoval, že Všestary dostaly od ministerstva informaci o přidělení financí na výstavbu kanalizace ze Státního fondu životního prostředí ve výši cca 5 mil. Kč. Mnichovice dotaci získali také, nicméně následně na to se zvedly v Mnichovicích jakési nálady mezi zastupiteli, že by chtěli po Všestarech 10mil. Kč na rozšíření čističky. Museli by však změnit již dříve vydané rozhodnutí, což by byla dýka do zad. 

 

Celkové výdaje na výstavbu kanalizace mají představovat cca 113 mil. Kč. Pokud obci tedy bude potvrzena podpora z fondů Evropské unie 85 mil, a obec najde ve vlastních zdrojích 10 mil., je nutné ještě pokrýt cca 13 mil. Kč. Kanalizace se, jak již víme, netýká Menčic, neboť na ně dotaci není možné získat. U nich je zatím jediným řešením realizace z vlastních zdrojů obyvatel, projekt existuje a jeho výše se pohybuje kolem 20mil. Kč.

 

Nyní se začne pracovat na výběru zhotovitele. Výběrové řízení má dle starosty obce realizovat společnost Allowance, což u některých zastupitelů VPV vyvolalo výstražný zdvižený prst.  Blýsklo se tedy na lepší časy, ale jsme na začátku. Na začátku kvalitnějšího řešení kanalizace bohžel ruku v ruce jdoucím s mnohaletým zadlužením obce.

 

9. Starosta na konec přednesl záměr na realizaci sbírky na konkrétní obce postižené povodněmi do kasičky, který dorazil do emailu obce. Pokud tedy právě neinvestujete do oprav po deštích například díky neregulované vodě z okolních polí, nefunkčním škarpám, můžete přispět. Starosta prověří tedy detaily a o případné podpoře k této akci budete informováni letákem.

 

Jaromír Jech na závěr zasedání apeloval na starostu v těchto věcech, které se vlečou:

- posílení autobusové dopravy - starosta zatím ROPID nekontaktoval, přislíbil, že prověří

- územní plán - podepsáno bylo starostou až na začátku června, tedy termín předložení návrhu se posouvá na konec prázdnin

- na prodloužení chodníku směrem ke Strančicům je již vydáno Stavební povolení a je studie na napojení až do Strančic

 

A překvapivě při příjezdu od Říčan je ukradená značka 40 km. Šmejde, ať ti zkoroduje.

 

A POZOR, je tu travič psů! Hlídejte si, co žerou! Házejí silně otrávené kusy salámu za ploty. Až ho uvidíte, doufám, že budete mít po ruce něco hodně pevného na narovnání hřbetu.

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.