Střípky ze zasedání 29.6.2017

Tentokrát ze zasedání zastupitelstva jen velmi krátce, neboť se neúčastnili žádní občané a agenda k projednání byla pouze tříbodová. Starosta měl v termínu dovolenou a tak zasedání vedl místostarosta Mirek Hofman. Žádné dotazy na začátku nebylyl vzneseny a tak se přistoupilo přímo k jednání.
 
1. Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet obce za rok 2016 a Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 bez výhrad. Ve zprávě auditora Středočeského kraje bylo uvedeno, že nebyly zjištěny nedostatky ani chyby.
 
2. Zastupitíelstvo schválilo úhradu provozní ztráty z provozování kanalizace Všestary ve výši 392.000. Jedná se o balastní vody, tedy vodu, která zatékala do kanálů přes díry v odvětrávaných poklopech. Tento problém řeší obec již od výstavby kanalizace a je pravděpodobně způsobena chybami již při samotném plánování, projektování za dob předchozích zastupitelstev. Po dohodě s projektantem a provozovatelem došlo proto postupně k výměně poklopů a jejich zazátkování, toto se projeví až v následujících letech.
 
3. V rámci porjektování cykostezky do Prahy, úsek Kolovraty - Mnichovice vznikla potřeba výkupu pozemků. Proto zastupitelé schválili nákup pozemků par. č. 842 a 843 za vyjednanou cenu 150 Kč/m2 od firmy Dfarma a pověřili starostu a místostarostu obce podniknutím veškerých kroků k uzavření kupní smlouvy.
 
Zasedání skončilo chvíli před osmou hodinou večerní.

 

Tentokrát ze zasedání zastupitelstva jen velmi krátce, neboť se neúčastnili žádní občané a agenda k projednání byla pouze tříbodová. Starosta měl v termínu dovolenou a tak zasedání vedl místostarosta Mirek Hofman. Žádné dotazy na začátku nebylyl vzneseny a tak se přistoupilo přímo k jednání.
 
1. Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet obce za rok 2016 a Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 bez výhrad. Ve zprávě auditora Středočeského kraje bylo uvedeno, že nebyly zjištěny nedostatky ani chyby.
 
2. Zastupitíelstvo schválilo, i když ne zcela jednotně, úhradu provozní ztráty z provozování kanalizace Všestary ve výši 392.000. Jedná se o balastní vody, tedy vodu, která zatékala do kanálů přes díry v odvětrávaných poklopech. Tento problém řeší obec již od výstavby kanalizace a je pravděpodobně způsobena chybami již při samotném plánování, projektování za dob předchozích zastupitelstev. Po dohodě s projektantem a provozovatelem došlo proto postupně k výměně poklopů a jejich zazátkování, toto se projeví až v následujících letech.
 
3. V rámci porjektování cykostezky do Prahy, úsek Kolovraty - Mnichovice vznikla potřeba výkupu pozemků. Proto zastupitelé schválili nákup pozemků par. č. 842 a 843 za vyjednanou cenu 150 Kč/m2 od firmy Dfarma a pověřili starostu a místostarostu obce podniknutím veškerých kroků k uzavření kupní smlouvy.
 
Zasedání skončilo chvíli před osmou hodinou večerní.
 

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.