Střípky ze zasedání 3.9.2015

Na zasedání se sešlo celkem 6 zastupitelů obce. Předpokládaný program byl krátký, týkal se pouze jednoho bodu. Původní druhý bod, výběr zhotovitele rekonstrukce místních komunikací se z důvodu čekání na doplnění některých fakt k podaným nabídkám, musel odložit.
 
Starosta obce doplnil jednací program ještě o Provozování bistra v Menčicích, protože mu byla doručena výpověď současného nájemce. A paní Kubová doplnila o třetí bod a to o projednání cesty k RD v ulici Pod lesem.
 
Na počátku byl nechán prostor dotazům občanů, celkem se jich účastnili tři.
Pan Baťcha upozornil na to, že nezvoní zvonička. Starosta k tomu upřesnil, že prozkoumáním bylo zjištěno, že při rekonstrukci obchodu došlo k přestřižení kabelu. Mirek Hofman přislíbil, že to bude dáno co nejdříve do pořádku. 
 
Starosta obce si následně převzal slovo a informoval o:
Kanalizace - Metrostav dodal jiné - chybné, než původně uvažované zařízení k měření průtoku a dalších podrobných dat (chemie, biologie, pH, spotřeby kyslíku atd.). Nyní probíhají tedy jednání jestli nás Mnichovice připnou s tímto zařízením, které je podstatně jednodušší nebo budeme muset čekat na to, až jej Metrostav vymění za správné.
 
V současné chvíli je 95% přípojek položeno dle vyjádření Metrostavu. Mirek Hofman doplnil, že přípojky ještě některé chybí, větší problém jsou povrchy, hutnění a propadlé šachty. Může za to chybná práce technického dozoru, projektanta atd. Průvodním jevem každé stavby jsou jisté chyby, budou se postupně odstraňovat, ale platit my je určitě nebudeme, doplnil Mirek. Současně se musí dořešit, že poklopy nesmí být děravé nebo jsou v ďolíku. Požadavek obce byl, aby poklop nepropouštěl dešťovou vodu, k tomu budou ještě před převzetím provedeny testy.
 
V každém případě nás nyní čeká postupné přebírání a testování, v průběhu září dojde k finalizaci povrchů komunikací. Řešení připojování jednotlivých nemovitostí vzhledem k výše uvedenému začne nejdříve ke konci října, informovat bude úřad obce včas. Pokud po 20. září bude někde vidět, že je nedoděláno, tak upozornit na úřad. Do 30. září to musí být totiž kompletně doděláno. Po opravách následuje cca 5 let reklamační doby.
 
Rekonstrukce komunikací
Do výběrového řízení se z 14 poptaných firem přihlásili celkem dvě. Řízení je zatím v běhu, výsledky budou známy příští týden.  Otázkou ještě je, jestli se do toho celého vůbec pustíme. Podmínky totiž vůbec nejsou “lákavé”. Obec by musela zaplatit rekonstrukci ze svého a pak čekat, jestli finance vůbec dostaneme. A zatím to vypadá spíš, že ne.
 
“To je výsledek toho, že ČR chybně čerpala finance. Jde o zbylé peníze, avšak záleží na tom, jak čerpají peníze ostatní města. A když je nevyčerpají, tak je dostanou další v řadě. A Všestary jsou na jejím chvostu,” doplnil starosta.
 
Nyní to tedy se vyvíjí tak, že máme projekt zpracovaný do dalšího roku a zřejmě budeme čekat na vyhlášení dotace, která bude mít pro naši obec větší smysl.
 
1. Zastupitelé souhlasili s převzetí daru a to pozemků.
Jedná se o komunikaci na Vávrově, která je zkolaudovaná a jsou v ní uloženy obecní sítě.
 
2. Provozování bistra v Menčicích. 
Jiří Matějíček, současný provozovatel, ukončil provoz bistra Menčice. Své rozhodnutí odůvodnil nezájmem obcí o provoz a rozvoj bistra. Pro upřesnění, pan Matějíček požadoval po obci posvěcení toho, aby se z bistra stal klub polosportovní spolek šipkařů, podpořil tak návštěvnost Bistra a současně tak “obejít” připravovaný zákon o zákazu kouření.
 
Obcí bylo odpovězeno, po právním rozboru situace, že zastupitelům toto nepřísluší, a je to v pravomoci pouze starosty. Ten odpověděl zcela v souladu s názory zastupitelů, že chce zachovat hostinskou činnost daného objektu a nesměrovat jej ke sportovní činnosti.
 
Vtipná vložka Jaromíra Jecha se zkušeností z Bavorska, jak tam řeší, aby se mohlo v daném místě kouřit. Zavádějí tzv. Divadelní kluby - návštěvník se stává hercem za daných pravidel, jí a kouří. Dle právního rozboru (a to dotyčný zákon zatím není v platnosti) i polosportovní klub šipkařů by tuto možnost nevyřešil.
 
3. Posledním bodem byl paní Kubovou přinesená námitka bývalé zastupitelkyně obce Márie Bahníkové.
Přetrvávající “názorový nesoulad” se týká přístupové komunikace k domům pod lesem v Menčicích. Obec zastává názor, že přístupová cesta není celá v majetku obce a nemůže ji, ani kdyby chtěla a měla zbytečné finance, ji tedy asfaltovat či výrazněji upravovat. Nicméně pan starosta je již domluvený s panem Skoblou a ten špatný povrch “stáhne” a srovná bagrem do 14 dnů. Dokud nebude zaměření, nebude obec nic dělat. Vyměření by mělo stát někde mezi 60-150 tis a na to obec nemá. Navíc se jedná o 4 domy z celé obce a investice do cesty, kterou si měli při nákupu pozemků zajistit obyvatelé sami, obec prostě neutáhne a má výrazně větší priority. Tedy budou se dělat jen nezbytné úpravy.
 
Na závěr zasedání zastupitelé pověřili starostu prověřením majetko-právních vztahů a přípravou rozumného návrhu řešení.

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.