Termíny zasedání kontrolního výboru

04.02.2011 10:41

Kontrolní výbor, ve kterém zasedají dva naši členové sdružení (Dana Hnyková a Miloš Lenger) doplněni o třetího - Zdeňku Škvorovou, zasedá na obecním úřadě v těchto dnech: 8.2., 8.3., 12.4., 10.5., 14.6., 12.7., 9.8., 13.9., 11.10., 8.11., 13.12.

Tento orgán zajišťuje svým složením provádění nezávislé kontroly a odpovídá za svou činnost zastupitelstvu. Provádí pravidelnou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce, průběžnou namátkovou kontrolu dodržování právních předpisů v oblasti působnosti obce a aktivně se účastní projednávání rozborů hospodaření jednotlivých odvětví. Kontrolní výbor také vyřizuje stížnosti občanů a petice. Je ale samozřejmě zapotřebí rozlišovat, co spadá do pravomoci samosprávy a co do výkonu státní správy. Stručně řečeno, na kontrolní výbor se mohou obracet všichni občané či celé skupiny občanů, kteří se cítí být ze strany obce poškozeni či ohroženi ve svých právech.

Zpět

Novinky

Přihlaste se k odběru vybraných aktualit, termínů akcí a brigád! Zadejte vaši emailovou adresu a potvrďte na ODESLAT: