Úprava návsi

V pátek 11.4. byla předána první etapa rekonstrukce, úprav návsi. Ještě budou dokresleny pruhy vyznačující parkovací místa.

Ve druhé etapě bude následovat výměna čekárny a úprava zvoničky. Ta bude provedena dřevěným opláštěním.

Výše uvedené práce jsou z části kryty dotací ve výši 345.984,- Kč poskytnuté Státním intervenčním zemědělským fondem z Programu rozvoje venkova získané díky MAS Říčansko, z části z vlastních prostředků obce ve výši 193.214,- Kč. V ceně nejsou započítány náklady na práce, které nebyly předmětem žádosti o dotaci, ale které jsme se rozhodli realizovat, jedná se zejména o opravu výtluků na návsi. Celkově bude z obecního rozpočtu zaplaceno ca. 220.000,- Kč.

JJ

 

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.