Ustavující členská schůze 12.1.2011

Zápis z ustavující členské schůze občanského sdružení Volba pro Všestary, o.s.

Datum: 12.ledna 2011

Přítomni: Mária Bahníková,  Dana Hnyková, Miloš Lenger,  Jaromír Jech, Jiří Macháček, Milan Šafránek

 • Bod 1: Volba výboru sdružení: 
  Výbor je volen na 3 roky a je pětičlenný. Do výboru sdružení bylo zvoleni tito členové: Mária Bahníková, Dana Hnyková, Miloš Lenger, Jaromír Jech, Jiří Macháček
 • Bod 2: Volba předsedy sdružení:
  Výbor jednomyslně zvolil předsedu sdružení: Jiří Macháček
 • Bod 3: Stanovy a etický kodex:
  Výbor jednomyslně schválil Stanovy sdružení a Etický kodex. Stanovy i kodex budou vyvěšeny do 1.3.2011 na webových stranách sdružení  www.volbaprovsestary.cz v sekci pro členy sdružení.
 • Bod 4: Setkání a komunikace:
  Výbor sdružení se dohodl na "volnější" verzi vzájemných setkání bez zbytečných oficialit. Průběžná komunikace při přípravách akce bude mezi členy vedena skrz email či webové strany, v případě nutnosti má jakýkoliv člen sdružení právo vznést žádost k předsedovi sdružení na uspořádání osobního setkání. 
  Výbor sdružení se povině musí sejít minimálně 1x do roka.
 • Bod 5: Zpravodaj:
  Jiří Macháček informoval členy a výbor o získání oficiální registrace pro vydávání občasníku  Zpravodaj. 
 • Bod 6: Dny pro obec:
  Bylo dohodnuto, že každý z členů do 3.3.2011 připraví návrh na pracovní úkol, kde se může sdružení za spolupráce s obyvateli obce opět sejít a společnými silami postavit, zrenovovat, upravit či jinak pomoci obci být krásnější. Z těchto návrhů pak členové sdružení odhlasují realizaci veřejně-prospěšné akce na jaro 2011.
 • Bod 7: Dotace:
  Jiří Macháček vyhledá a zažádá o dotaci na dokončení projektu "Krásná Hůra". Milan Šafránek zašle odkaz na stránky MAS Říčansko, kde je možné za poplatek pravidelně sledovat vyhlášené dotace.
 • Bod 8: Dny zábavy:
  Členové se shodli na spolupráci s Hasiči Všestary na projektu Masopust 2011. Termín: 12.3.2011.
  • Rozdělení úkolů:
   Jirka M.: pozvánky, pamětní listy, web, foto v průbehu akce, fotostudio
   Milan: cesta průvodu, povoz, hudba, masky, zdobení
   Dana/Miloš Kuba: jídlo a pití, žádost o příspěvek obce
   Mária: sladkosti, odměny
  • Dále bude potřeba zajistit: vyhodnocení masek a další dle vývoje příprav akce.
 • Účast v průvodu doporučena všem členům sdružení.

 

Další setkání: bude upřesněno.
Za správnost zápisu odpovídá: Jiří Macháček
Dne: 9.2.2011

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.