Ustavující schůze - opravdu bude vše při starém?

Chuť zvednout se a odejít měl zřejmě každý, kdo přihlížel začátku ustavující schůze. Není divu. Již předběžná jednání dala jasně najevo, že vítězná strana stávajícího starosty Trojánka nemá ani tak na zřeteli názor voličů, ale spíše jejich vlastní spokojenost s fungováním v uplynulých čtyřech letech. A tak se, navzdory názorům poloviny obyvatel obce, doposud fungující tandem pan Trojánek - starosta a pan Vydra místostarosta přehlasováním čtyř členů Správné volby pěti členy protistrany zopakuje i do dalšího volebního období.  

I toto je demokracie. Právo rozhodovat má ten, který získá ve volbách většinu, i když to bylo, řečeno slovy sportovce: "o prsa korejské závodnice". Část přihlížejících občanů se v tu chvíli zvedla a s protesty opustila jednací místnost. Tým Správné volby se pokusil argumentovat pro vyváženější pozice ve vedení obce respektující více výsledky voleb, přání poloviny voličů a usiloval o pozici místostarosty. Toto rozložení by všem obyvatelům obce vyslalo jasný signál, že není snahou je názorově rozdělit na dvě poloviny, ale naopak je sjednotit a ubezpečit, že dojde k naplnění volebních programů. Nebyl však vyslyšen, alespoň pro tuto chvíli.

Opravdu ale zůstává vše při starém?

Ustavující jednání na samém počátku působilo až příliš stroze a formálně. Nedá se upřít jistá zkušenost staronových zastupitelů v jednacích procesech, na druhou stranu přináší drobné pochybnosti o skutečně lidském přístupu k věci. Nedala se ani nevypozorovat jistá snaha mít to vše, zejména pak volbu vedení obce, rychle za sebou. Složením slibu se noví i staronoví zastupitelé zavázali k dodržování ústavy a zákonů České republiky, stejně jako k jednání v zájmu obce. Po veřejné volbě (tajná volba byla pěti hlasy zamítnuta) starosty a místostarosty byly odhlasovány pozice v kontrolních výborech, kde Správná volba získala většinu ve Finančním i Kontrolním výboru obce. 

Pro návrh Správné volby, aby zastupitelé do sedmi dnů po každém jednání v dobrovolných svazcích obcí Ladův kraj (Milan Šafránek) a Region Jih (Antonín Trojánek) informovali o výsledcích a stavu věcí písemně celé zastupitelstvo, se našla dostatečná podpora a hlasovalo pro něj osm zastupitelů. Občané obce tedy mají jistotu, že budou mít neustálý přehled o tom, co se v daném spolku právě děje či projednává. 

Staronový starosta přednesl programové prohlášení, které si můžete vy přečíst zde. Jeho obsah dává tušit, že je pomyslným průnikem společných zájmů obou stran a je jakýmsi světlem na konci tunelu.  

Praktickými body, která jednání v jeho závěru o chvíli protáhly, bylo upozornění Jaromíra Jecha, že oznámení o ustavující schůzi svolané starostou obce nebylo dle zákona včas vyvěšeno na obecní vývěsce a návrh Dany Hnykové se na příští schůzi věnovat možnosti vzniku tzv. osadních výborů, o který projevili zájem někteří občané Vávrova. Snahou Správné volby je umožnit občanům, kteří mají zájem pro obec pracovat, tyto osadní výbory založit. 

Osadní výbor je speciální typ výboru zastupitelstva obce, tedy iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva, který může zastupitelstvo zřídit pro část obce (částí obce může být například vesnice nebo jiná osada, čtvrť atd.). Osadní výbor je jediným druhem výboru zastupitelstva, jehož předsedou nemusí být člen zastupitelstva. Obvykle jsou osadní výbory jmenovány podle návrhu podaného z řad aktivních občanů nebo zastupitelů z příslušné části.

Osadní výbor je oprávněn předkládat orgánům obce (zastupitelstvu, radě i ostatním výborům) návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu a vyjadřovat se k takovým návrhům nebo k podnětům a připomínkám, které se týkají dotyčné části obce nebo které předkládají obecním orgánům občané obce s trvalým pobytem v dotyčné části obce. Předseda výboru má právo na udělení slova v zastupitelstvu obce, pokud o to požádá.

Je tedy zřejmé od prvního dne, že staronoví zastupitelé budou mít v nových členech zastupitelstva nejen vytrvalé pracovníky, ale také pečlivé hlídače a iniciátory změn směřujících k tomu, aby každý z občanů měl možnost realizovat se a pomáhat.  

Správná volba věří, že i osadní výbory mohou pomoci při naplňování vizí zejména pak o otevřeném úřadu, rozumných investicích a zlepšování prostředí okolo nás. To, jestli bude vše při starém, tedy záleží především na nás všech. Možná to nebude jednoduché, ale věřme, že ne všichni v zastupitelstvu stojí proti rozumným návrhům. Slovy klasika: "Nestahujme kalhoty, brod je ještě daleko".

Další termín schůze byl předběžně stanoven na 25.11.2010. 

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.