Z optimistického soudku

01.04.2012 18:57

Čas letí, ale proč si trošilinku „nezavzpomínat“. Téměř před půl rokem, lépe řečeno 8.9.2011 odsouhlasilo zastupitelstvo obce na základě návrhů členů sdružení Volba pro Všestary provedení drobných úprav a oprav na území Všestar a Menčic a na tyto práce vyčlenilo z rozpočtu téměř sto tisíc korun.

 
O jaké práce se jednalo:
  • Vyčištění chodníků v obci od letitých nánosů naplavenin všeho druhu, zejména„zeminy“ (hlína, štěrk, kamínky). 
  • Bylo vyčištěno okolí kanálových vpustí, zejména na návsi.
  • Proběhlo odstranění nánosů zeminy z části místních komunikací (ulice Strančická, parkoviště na návsi), též byl odstraněn starý betonový sokl (při ulici Říčanská, ještě na návsi).
  • Došlo k částečnému obnovení škarpy v části ulice V Zahradách a Borová.
  • Byla opětovně zaměřena a upravena pěší část cesty Do Hůry.
  • Též se podařilo opravit nejproblematičtější úsek komunikace Pod lesem k chatové osadě Údolí raků.
  • Největší změnou pak bylo vybudování nového stanoviště pro kontejnery na tříděný odpad vedle prodejny potravin. Při výkopových pracích byl položen i elektrický kabel ke zvoničce.
Celkově bylo z chodníků a místních komunikací odvezeno několik desítek kubíků nánosů. Tento materiál byl navezen do neforemného břehu plného prohlubní ulice Říčanská při výjezdu ze Všestar na Říčany. Protože byl v naváženém materiálu velký obsah zeleně, resp. travních drnů, je tato navážka ponechána přes zimu ke slehnutí. Na jaře bude srovnána a zatravněna tak, aby byla možná bezproblémová údržba svahu, česky řečeno, aby se to dalo dobře a bezpečně sekat.
Hned musíme poznamenat, že všechny práce byly provedeny v daném termínu, s výjimkou oplocení stanoviště kontejnerů na tříděný odpad, které čeká na konec zimy. K provedení zemních prací oslovila obec několik firem, nakonec byla vybrána firma Hůrka zemní práce. Práce probíhaly v měsíci říjnu o dvou sobotách (jedné slunečné) a třech pracovních dnech (méně deště, více deště, bez deště).
 
I když se jedná o první vlašťovku a k dokonalosti našich chodníků, cest, silnic, mezí... chybí ještě mnoho, doufáme, že jste si provedených prací všimli a že vám pročištění obce usnadnilo a zpříjemnilo každodenní pohyb po místních komunikacích.
 
Na závěr ještě velký dík členům Sboru dobrovolných hasičů Všestary a členům sdružení Volba pro Všestary, kteří aktivně asistovali během veškerých prováděných prací.
 
Jaromír Jech
Zpět

Novinky

Přihlaste se k odběru vybraných aktualit, termínů akcí a brigád! Zadejte vaši emailovou adresu a potvrďte na ODESLAT: