Střípky ze zasedání zastupitelstva 5.6.2014

Dne 5.6.2014 se uskutečnilo zasedání zastupitelstva obce.

Na začátku se tradičně odehrála diskuse občanů. Všichni oba občané z Menčic vznesli dotaz k odvodnění hlavní /Hlavní/ komunikace. O problému "se" ví. Součástí stavebního povolení opravy mostku u lomu /silnice Všestary - Mnichovice/ je i pokládka nového povrchu ulice Hlavní v Menčicích. Bohužel tato pokládka nebude řešit odvodnění. Dotaci na kompletní rekonstrukci obec nezískala, Středočeský kraj, investor akce, "dobrovolně" odvodnění nevyřeší. Obec má zpracovánu kompletní projektovou dokumentaci. Opět žádá o dotaci.

(Poznámka: Ke zhoršení stavu přispívají přímo někteří obyvytelé dotčené části, zejména zasypáním příkopu, nepovolenými stavebními úpravami, většinou za účelem vybudování parkovacího místa atp.).

Prvním bodem byla zadávací dokumentace veřejné zakázky "Rekonstrukce MŠ Všestary". Zatupitelstvo odsouhlasilo zadávací kritéria, hlavním je cena, dalším jsou i reference, resp. jejich počet v daném objemu. Toto kritérium je důležité vzhledem k temínu dokončení /30.4.2015/!!!

Druhým bodem bylo již výše zmíněné financování rekonstrukce ulice Hlavní v Menčicích. Jak bylo napsáno výše, dotaci vypasno z FROMu jsme nezískali, v současné době žádáme o dotaci z ministerstva dopravy. Pro ilustraci: Kompletní rekonstrukce vč. odvodnění je naceněna na 1.4 mil Kč. Zastupitelstvo schválilo zadání vypracování žádosti o dotaci firmě, která se touto problematikou zabývá.

Třetím a závěrečným bodem byla žádost firmy I.Q. Trust o pořízení vymezení zastavěného území obce. O tomto zastupitelstvo nehlasuje. Starosta obce informoval, že vzhledem k chybějícím podkladům předloženým žadatelem nebylo žádosti vyhověno.

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.