Cíle projektu obnovy a rozvoje

Postupné cíle a prostředky:

Dosažení strategických cílů je nutno rozložit na postupné cíle, a to především z hlediska zvládnutí jejich realizace a podmínek pro ně, jakož i z hlediska nutné spolupráce s partnery – členy mikroregionu.
 
Pro přiřazení priorit k jednotlivým strategickým cílům jsou níže seřazeny projektované aktivity podle směrů a prostředků, které naplňují.
Jsou to:
 1. Obnova a výstavba základních funkcí technické infrastruktury obce.
 2. Rozvoj podnikatelských aktivit obecně a zvláště na zemědělských pozemcích.
 3. Restrukturalizace zemědělské a lesnické výroby a produkce.
 4. Rozvinutí služeb a atrakcí pro turisty, rekreanty, obyvatele města cestující obcí a   mikroregionem.
 5. Zástavba obytných sídel v prolukách.
 6. Osvěta, kultura, volný čas.
Přiřazení priorit je třeba podřídit jednak společným projektům v rámci mikroregionu, jednak potřebám a přáním občanů a v neposlední řadě finančním možnostem a zdrojům.
 

Strategické cíle:

 • Rozvinout politiku zaměstnanosti aktivizací místních a vytvořených zdrojů v rámci mikroregionu a v obci na bázi podpory drobného a středního podnikání občanů (místních i jiných), které do obce dobré podnikatelské podmínky a příležitosti přilákají.
   
 • Vytvořit v obci náročné prostředí oprávněného hrdého postoje vlastníků nemovitého majetku, že tento majetek slouží nejen k dosahování jeho cílů, ale též cílů obce a mikroregionu.
   
 • Zachovat v obci prostředí a styl vesnického života, přizpůsobeného současnému životnímu stylu, poloze a zájmu městských obyvatel, kteří hledají klidné a zajištěné prostředí pro jejich bydlení, popř. i podnikání. Vytvořit dobré podmínky pro symbiózu starousedlíků a nové přistěhovaných občanů.
   
 • Vyvolat a vyprovokovat procesy, které budou znamenat principiální změny ekonomických aktivit v obci, a to jak na bázi zemědělské výroby, tak na bázi drobných a středních podnikatelů a které budou vycházet z reálných přírodních a ekonomických podmínek a z možností a schopností trhu a odbytu tak, aby poskytovaly dobrý a trvalý zdroj obživy a byly porovnatelné se životní úrovní i podmínkami občanů EU.
   
 • Přesvědčit občany a podnikatele, že plnění strategických cílů obce je přínosem a slouží k prospěchu především v obci žijících nebo se rekreujících občanů.
 

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.