OBEC | Program obnovy a rozvoje obce Všestary na období 2010 - 2014 s výhledem do roku 2020

Zastupitelstvo schválilo strategický plán obce připravený Jaromírem Jechem a Pavlem Vydrou, kterým by se jednotliví zastupitelé měli při svých hlasováních držet. Jaké jsou záměry? Kam směřujeme? Co nás čeká?

Obec Všestary je součástí mikroregionu JIH (bývalého okresu Praha-východ). Je vzdálena 5km jižně od města Říčany. Jako součást mikroregionu se obec podílela na vypracování INTEGROVANÉHO PROJEKTU VENKOVSKÉHO MIKROREGIONU JIH, zpracovaného firmou KOLPRON CZ, s.r.o. v roce 2001. Obec se ztotožňuje se závěry zpracované analýzy a se zásadami strategie rozvoje. Z hlediska svého rozvoje přistupuje Obec k úpravě vlastního, na mikroregion navazujícího Programu pro období 2010 – 2014 s výhledem do roku 2020.

 
Kromě uvedených dokumentů Mikroregionu je východiskem pro zpracování úpravy vlastního programu „PROGRAM OBNOVY A ROZVOJE OBCE VŠESTARY NA OBDOBÍ 2003 – 2006, S VÝHLEDEM DO ROKU 2010“ a podklady pro zpracování Územního plánu obce Všestary, který zpracovala projektová kancelář ARCHIPRAK – M.G.PARMA v roce 1998 a letech následujících.
 
Podle uvedených dokumentů je Obec Všestary nestřediskovou obcí s funkcí obytnou, zemědělskou a rekreační. Celková výměra katastrálního území obce je 444 ha, plocha zastavěného území včetně chatových osad je cca 50 ha (tj. 11,26%). Obec hraničí s katastrálními územími Světice (Z, SZ), Tehov (S), Klokočná (V), Mnichovice (JV) a Strančice (J). Je obklopena poli a v okruhu od 0,5 do 1 km směrem SV a J lesy. Pouze hranice s obcí Strančice prochází zčásti přímo obytnou zástavbou. Obec má dvě místní části Všestary a Menčice. Menčice mají statut osady. V lesích a na jejích okrajích se naházejí 3 lokality se soustředěnou chatovou zástavbou. V obci je 313 popisných čísel (282 ve Všestarech, 31 v části Menčice) a 113 chat. V obci Všestary je stálých obyvatel 723.
 

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.