Organizační zabezpečení procesu

Vytvoření podniku vpp – Služby Všestary

Vlastní projekt. Zabezpečení realizace většiny projektů a služeb vyžaduje zvýšit aktivitu a možnosti obce při organizačním a věcném zajišťování projektů. Tento projekt zahrnuje zřízení organizace veřejně prospěšných služeb obce Všestary – s prac. názvem SLUŽBY VŠESTARY, založené na zdrojích z vlastní činnosti a příspěvků obce, popř. jednotlivých zúčastněných programů. Projekt obsáhne další postupy při řízení provozu této společnosti, jejího personálního vybavení, jakož i poskytování konkrétních služeb (jako např. mandlu, prádelny apod.)
Termín: v období 2012 až 2020
Garant: Obec
Charakter: neinvestiční
 

Řízení projektů

Vlastní projekt. Řízení a zabezpečování výše uvažovaných projektů, vyžaduje zvýšení nároků na řídicí a organizátorskou činnost Obce. Předmětem projektu je návrh potřebného zázemí pro tyto činnosti, uspořádání Výborů Zastupitelstva a komisí Obce, vymezení jejich odpovědnosti, kompetencí a nástrojů. Projekt zahrne též způsoby zajišťování spolupráce s vedením MR Jih a okolními obcemi, pokud se realizace projektů dotýká jejich zájmů.
Termín: úkol trvalý
Garant: Obec Všestary
Financování z rozpočtu Obce
Charakter: neinvestiční
 

Prosazení projektu do života vyžaduje úzkou součinnost s občany, bydlícími ve všech částech obce. Občané musí mít možnost se vyjadřovat k jednotlivým projektům, k časovým etapám. Na druhé straně program nelze realizovat bez spolupráce občanů a podnikatelů, jak fyzických tak právnických osob. K tomu účelu Obec musí vynaložit velké úsilí o získání podnikatelů, kteří se stanou nositeli jednotlivých úkolů. Těmto podnikatelům musí Obec vycházet vstříc, jak pokud jde o administrativní, tak věcné záležitosti. Pochopení pro jednotlivé akce musí mít též vlastníci pozemků.

 
Předpokladem pro získání investorů je předložení důkazů Obce a občanů o tom, že jsou s programem ztotožnění a že udělají vše pro jeho realizaci a pro vytvoření dobrých podmínek pro jejich působení v Obci. V tomto směru je třeba vzít na vědomí, že obec sama nemá a zřejmě ani nebude nikdy mít dostatek prostředků a sil pro to, aby sama navrhované akce zajišťovala. Hlavním zdrojem příjmů obce jsou podíly na daních a dotace. Jejich zvyšování je možné jen za předpokladu, že do Obce bude soustředěna pozornost podnikatelů, že budou vytvořeny podmínky pro osidlování obce a pro doplnění v únosné míře novou zástavbu. To však vyžaduje bezodkladně upravit obec tak, aby svým vzhledem, uspořádáním a službami návštěvníky přitahovala, nikoliv odpuzovala. V tomto směru se očekává, že ruku k dílu přiloží všichni stávající i budoucí občané a iniciativně se chopí podle svých možností a sil všem činnostem, které k tomu mohou napomoci.
 
Výsledkem může být pak jenom velká spokojenost občanů jak s prostředím, v němž bydlí, tak s nabízenými a poskytovanými službami, tak s čistotou ovzduší a osobním pohodlím.

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.