PRÁVĚ JSTE V ARCHIVU.

Pozor, pozor. Právě sledujete naše kroky v historii. Tudy můžete skočit zpět do současnosti.

Jaromír Jech je jednou z nejvýraznějších a nejaktivnějších postav sdružení Volby pro Všestary, Menčice a Vávrov a zcela logicky se postavil do čela kandidátky. Za uplynulé čtyři roky, které byly pro něj i celý tým první zkušeností, dokázal navzdory menšinovému počtu míst v zastupitelstvu prosadit nemálo změn a pozměňovacích návrhů tak, aby se některé věci ve Všestarech a Menčicích poposunuly dopředu. Aktivně připravoval žádosti o dotace, účastnil se jednání starostů a zástupců okolních obcí (zajištění školní docházky, Svazek obcí Region Jih), postupně získával zkušenosti nutné k vedení obce. Položili jsme mu proto tři otázky, které vás před volbami mohou zajímat:
 

Proč kandidujete?
Není mi lhostejný osud obce. Na základě zkušeností získaných v uplynulých čtyřech letech chci zajistit standardní koncepční fungování obce jako instituce a obecního úřadu. Budu důsledně dohlížet na realizaci velkých investičních akcí, které nás čekají: výstavbu kanalizace, rekonstrukci a přístavbu mateřské školy, dotažení územního plánu. Nadále se budu aktivně účastnit jednání s Mnichovicemi o zajištění školní docházky pro všestarské děti. Protože díky velkým investicím nebude peněz v obecní pokladně nazbyt, chci hlídat účelnost i účelovost vynaložených prostředků. Zde musím zdůraznit, že obecní pokladna je v dobré kondici, obecní peníze nebyly v uplynulých 25 letech „rozfofrovány“ za zbytečnosti. V obci máme plyn, vodovod, bude kanalizace. Až na poslední zmiňované bylo vše postaveno de facto bez úvěru. Odvrácenou tváří je ne zrovna lichotivý vzhled obce a stav obecních komunikací, ale to je ta dnes často zmiňovaná a správná „odložená spotřeba“, umění uskrovnit se. Jakmile bude kanalizace hotová, budeme usilovat o koncepční opravu místních komunikací. Ale jak říkám, peněz na tyto akce bude poskrovnu, takže nepředpokládám, že během tří, čtyř let budou v celé obci nové chodníky a silnice.
 

Co si myslíte, že se vám podařilo?
V uplynulém období jsem byl součástí obecního zastupitelstva. Každý se nějak více či méně podílel na jeho fungování. Jsou věci, úspěchy, kterými se můžeme pochlubit, pak jsou oblasti, kde se zrovna nezadařilo. Je to dáno i tím, že něco jsme ovlivnit mohli, něco nikoli. Nebudu říkat „co se mně podařilo“, ale „co se nám podařilo“. Tak tedy, ve „viditelné“ rovině je to dotažení realizace již zmiňované kanalizace a rekonstrukce a přístavba mateřské školy. Podařilo se zajistit povinnou školní docházku pro naše děti a po jednáních s developerem zrealizovat aspoň část chodníku do Strančic a zbytek doprojektovat. Úspěšně jsme posunuli práce na územním plánu obce do závěrečné fáze schvalování. Díky získání dotace jsme mohli za vynaložení relativně malých částek částečně zlepšit vzhled návsi. Též se díky jednání podařilo alespoň položit nový asfaltový koberec na silnici v Menčicích. Co se zatím nepodařilo? Zlepšit dopravně bezpečnostní situace v obci, fungování úřadu, dokončit územní plán.
 

Jaké vidíte své úkoly na příští 4 roky?
Myslím, že jsem si úkolů „naložil“ již v odpovědi na první otázku. A slovíčko „osobní“ je trochu zavádějící, zejména pokud hovoříme o tom, že fungování obce nemůže stát na jednom člověku. Ale ano, pokusím se odpovědět. Chci, aby vše fungovalo, jak má, pokud nastane nějaká situace, výzva, abychom pro její vyřešení udělali vždy maximum. Jako ve sportu, v hudbě - když se připravuji na sto procent, nic nepodcením, při zápasu, utkání, závodu, soutěži ze sebe dostanu vše, co je v daný okamžik v mých silách, a přesto nevyhraji, může mě to sice mrzet, ale svědomí mám čisté. To jsou ta slova „koncepční“ a „systémové“ vedení. Je to odpověď obecná, ale charakterizuje přístup, jaký je mně blízký. 

Ještě jeden příklad. Každý obyvatel Všestar a Menčic bude umět vyjmenovat věci, které by se líbily právě jemu - hotová kanalizace, nové silnice, chodníky, cyklostezky, multifunkční hřiště, mateřská škola, hostinec se sálem, dokonale opravená náves i budova obecního úřadu, nové hasičské auto, které mají v Praze na letišti, světla po třiceti metrech nebo žádná světla, možnost zastavět každé volné pole čímkoli nebo zákaz nové zástavby, klubovna pro děti, klubovna pro důchodce, stezka pro koně nebo dráha pro motorky či čtyřkolky, zrušení lomu nebo rozšíření lomu, „třicítka“ v obci nebo „sedmdesátka“ v obci, zákaz sekání anebo možnost sekat i v neděli, možnost pálit vše či zákaz pálení čehokoli atd. A jak to souvisí s mými prioritami? Výše uvedené a mnohdy i protichůdné názory a přání každého z občanů v reálné praxi a za dodržování platné legislativy „ukočírovat“. To je úkol nejtěžší.

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.