PRÁVĚ JSTE V ARCHIVU.

Pozor, pozor. Právě sledujete naše kroky v historii. Tudy můžete skočit zpět do současnosti.

Jméno a příjmení        Povolání Věk
Mgr. Jech Jaromír finanční poradce 42
Ing. arch. Hofman Miroslav architekt 53
Macháček Jiří manažer 37
Hnyková Dana pokladní 51
Jánský Milan servisní technik 29
Vycpálek Martin skladník 33
Cibulková Jana zdravotní sestra 35
Lenger Miloš manažer 44
Ing. Gabriela Kotoučová personalista 40

  


Jaromír Jech

Je jednou z nejvýraznějších a nejaktivnějších postav sdružení Volby pro Všestary, Menčice a Vávrov a zcela logicky se postavil do čela kandidátky. Za uplynulé čtyři  roky, které byly pro něj i celý tým první zkušeností, dokázal navzdory menšinovému počtu míst v zastupitelstvu prosadit nemálo změn a pozměňovacích návrhů tak, aby se některé věci ve Všestarech a Menčicích poposunuly dopředu.

Chci, aby obec, obecní úřad plnily svou funkci: Jasně dané úřední hodiny a jejich dodržování, sekání obecních pozemků, standardní reakce na podněty občanů (opravy osvětlení, vyspravení děr, vyvážení kontejnerů apod.). Kde to půjde a bude to účelné a výhodné pro všechny strany, spolupracovat s okolními obcemi (například již zmiňovaná údržba obecních pozemků, sběrné dvory, bioodpad, ale i péče o seniory a podobně). 

Ing. arch. Hofman Miroslav
Velmi aktivně v minulém období pracoval na přípravě a zahájení stavby rekonstrukce a přístavby školky na přípravě a zahájení stavby kanalizace i územním plánu. Právě pod dohledem Mirka Hofmana byl vybrán dodavatel a realizovala se první část revitalizace části návsi. Spolupracoval s nájemcem a dohlížel nad stavebními opravami objektu bistra v Menčicích. Usilovně věnuje svůj čas působení ve stavební komisi.

Chci pokračovat v práci ve stavební komisi, zejména pak na dokončení územního plánu a dozoru nad přístavbou školky a výstavbou kanalizace v obci. Cílem je realizovat i opravu prodejny na návsi a připravit rekonstrukci staré školy pro širší spektrum občanského využití. Velmi pravděpodobně nás čeká i řešení problematiky opravy komunikací po dokončení stavby kanalizace.

Macháček Jiří
I přes vysokou pracovní vytíženost patří mezi pravidelné účastníky brigád a i Dnů zábavy, účastní se zasedání a sepisuje postřehy z nich, z veškerých sil zvelebuje Všestary a podporuje aktivity v obci. Spravuje pravidelně webové strany sdružení a pod jeho vedením vycházel v letech 2010-2012 časopis život Všestar v nové úpravě. Upřednostňuje manažerské vedení projektů i obce. Je zastáncem názoru: „Kde je vůle, je i cesta“

Snažím se udělat ze Všestar místo k životu a ne k přespání. Z mého pohledu je zde málo místo pro sport a relaxaci. Nejsem příznivcem bezhlavé výstavby a podporuji napojení obce na turistické stezky či cyklostezky. Záleží mi na vzhledu obce a na jejím usazení do okolní přírody. Trápí mě nepravidelná a místy opomenutá údržba Všestar a hledám  vhodné nástroje a projekty ke kvalitnějšímu životu  v obci.

Hnyková Dana
Během 4 let strávených v zastupitelstvu bylo její největší snahou získat zpět do obecní pokladny dluhy za poplatky služeb (popelnice, psi, hroby apod.). Ačkoliv se podařilo připravit nástroje a cesty, vybralo se pouze 70.000 Kč. Považuje to spíše za zklamání, protože existovaly možnosti, jak vybrat mnohem více. Avšak v současném systému fungování úřadu zůstaly nevyužity. I proto kandiduje znovu, aby se systém mohl změnit a obec nepřicházela o finance, kterých se mnoho nedostává.

Chtěla bych lépe fungující úřad. Vím, že hodně věcí je v kompetenci pouze starosty obce, ale i přesto je možné, aby ostatní zastupitelé byli informováni o jednání starosty a případě mohli přiložit ruku k dílu. Chci pomáhat s přípravou projektů a usilovat o to, aby se obec líbila nejen nám, občanům, ale také těm, kteří obcí projíždí či přijedou na návštěvu.

Jánský Milan
Je rodilým Všestarákem a jeho zaměstnání se mu stalo koníčkem. Je tomu již 14let co dělá v cyklistickém oboru, kde se snaží neustále sebevzdělávat. Pouze jeho zkušenosti a praxe, z něj dělají kvalitního technika.  Jeho heslem je "Ve zdravém těle, zdravý duch". Věnuje se aktivně mnoha druhům sportu a vede k nim i své dvě malé děti.

Má rodina se v obci již třetí generací stará o chod kapličky Panny Marie Lurdské na zdejším hřbitově a o zde probíhající pravidelné bohoslužby. Rád bych dostal příležitost dostat do podvědomí zejména mladých lidí, že i Všestary mají svou duchovní krásu. Svým selským rozumem chci přispět k lepšímu chodu obce a pomoci prosadit důležité věci pro život v obci.

Vycpálek Martin
Je aktivním vedoucím dětské fotbalové přípravky.

Už mám dost dohadů u piva o tom, kdo co a jak dělá pro obec a nechci být jen ten, co si stěžuje, ale chtěl bych pro spokojený společný život ve Všestarech také něco udělat. V první řadě bych se chtěl zaměřit na sportovní a kulturní vyžití dětí i dospělých.

Cibulková Jana
Od narození bydlí ve Všestarech, kde má její rodina kořeny. Vystudovala zdravotní školu a pracuje jako zdravotní sestra v URO-CARE s.r.o. Říčany. Otevřela si ve Všestarech salon pro pejsky „HAF BEZ OBAV“ a jejím mottem je: „Zvířata se umějí chovat lépe než někteří lidé mezi námi!“. Ví, že ve Všestarech není možné jít bezpečně na procházku bez strachu o to, že jej srazí auto.

Všestary jsou moje velká srdeční záležitost. Jsem několik let členkou místníh organizace SDH Všestary, které připravuje spoustu akcí pro veřejnost a hlavně pro děti, na které se v obci hodně zapomínalo. Svědčí o tom i špatný stav nynějšího dětského hřiště nebo absence kulturní místnosti-klubovny. Vadí mi, že jako občané Všestar jsme ochuzeni o posezení se sousedy v dostupné  „hospodě“ u návsi. Obětuji svůj čas pro to, abychom vybudovali obec, za kterou se nemusí nikdo stydět.

Lenger Miloš

Usilovně pracoval s Danou Hnykovou na získání nezaplacených částek od dlužníků a je pravidelným účastníkem obecních brigád.

K věcem, které mi vadí, patří doposud nevyřešená bezpečnost provozu a chodců v obci, chybějící chodníky či jejich zoufalý technický stav nebo absence dnes již běžně ve městech či vesnicích fungujících zpomalovacích prvků.

Ing. Gabriela Kotoučová
Věří, že v zájmu nás všech je vytvořit místo, které se nám hluboce zapíše do našich srdcí a bude radost v něm žít. Po desetiletém působení ve Všestarech je ráda, že se některé věci daří, některé snáze, jiné pomaleji a hůře, ale daří. Jak říká, důležité je, že za změnami stojíme my občané Všestar, kteří se aktivně podílí na zvelebování obce.

Kde vnímám zatím určité vakuum , je otázka kulturních a společenských akcí v obci a zajištění bezpečného pohybu dětí po našich cestách. Máme a vytváříme si dostatek příležitostí pro to, abychom se setkávali, zažívali společné akce s našimi dětmi, sousedy, spolky? Máme prostory, sportoviště, kde se setkávat? Podporujeme dostatečně naši všestarskou sounáležitost? I této oblasti bych se v nastávajícím období ráda s vaším přispěním věnovala a tím naši sounáležitost s obcí povzbudila.

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.